Nieuws van een van onze Voorlichters -2-

Ook werd een les verzorgd aan aspirant-vrijwilligers van Stichting NABIJ Boxtel. Zij bieden ondersteuning in de laatste levensfase. Dat doen ze op verzoek van de betrokkene zelf of op verzoek van zijn of haar omgeving. Deze les had als thema:
“Wat  betekend dementie en wat kan je rol als vrijwilliger zijn voor de mens met dementie en hun mantelzorgers, speciaal in de laatste fase.”
Vanaf 2018 in dit thema in de basis cursus van Nabij opgenomen. Geweldig!!

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door