Omgaan met verlies bij dementie

Vivent De Hooghe Clock
Klokkenlaan 85
5231AP 's-Hertogenbosch
Nederland

Dementie is een ingrijpende ziekte, die gepaard gaat met verlieservaringen voor degene met dementie, maar ook voor zijn naasten. Voor mensen met dementie betekent dit verlies van herinneringen, intellectuele vermogens, vaardigheden, maar ook verlies van autonomie en identiteit. Voor de naasten betekent de dementie o.a. het verliezen van je gelijkwaardige relatie, communicatie en het klankbord in de ander. Hoe ga je om met deze verlieservaringen? Hoe doen mensen met dementie dat en hoe houden hun naasten zich staande? Wat helpt hen bij het opnieuw invullen van het veranderende contact en hoe vinden zij (weer) zin in het leven?

Hierover gaan we in gesprek met Ingrid van den Akker, geestelijk verzorger bij Vivent. Zij heeft in haar werk dagelijks te maken met mensen met dementie en naasten.

Gastspreker: Mw. Ingrid van den Akker, geestelijk verzorger bij Vivent

 

Deze activiteit maakt deel uit van