Onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie

  1. Langer thuis  bij dementie in 10 punten,                                 

Focusbrief dementie 2018 die Alzheimer Nederland aanbiedt aan de gemeenten in onze regio.
In deze brief vindt u 10 punten waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen wonen. De persoon met dementie wil graag onderdeel uitmaken van zijn omgeving. De mantelzorger wil het zo lang mogelijk volhouden. Daarom zijn juist bij dementie maatwerk en preventieve maatregelen nodig. Kent uw gemeente al een gericht dementiebeleid? Zorg dat u het op orde krijgt. Dan zetten we met elkaar belangrijke stappen op weg naar een dementievriendelijke gemeente.

De webversie vindt u hier

 

  1. Goede verzekerde  dementiezorg in 10 punten 

Focusbrief dementie 2019 die Alzheimer Nederland aanbiedt aan zorgverzekeraars
Alzheimer Nederland heeft 10 punten voor mensen met dementie en hun naasten geformuleerd bij dementie thuis. Basis voor goede dementiezorg is de Zorgstandaard dementie (2013).
De focusbrief wordt aangeboden aan de directie van Zorgverzekeraars Nederland en aan Achmea, CZ, De Friesland, DSW, Eno, Menzis, VGZ, Zorg & Zekerheid aan. De brieven bieden input voor de zorginkoop van 2019.

De webversie vindt u onder deze link zorgverzekeraars

 

  1. Persoonsgerichte intensieve  dementiezorg in 6 punten
    Focusbrief dementie 2019 die Alzheimer Nederland aanbiedt aan zorgkantoren
    Alzheimer Nederland heeft 6 punten voor mensen met dementie en hun naasten geformuleerd bij intensieve zorg en begeleiding. Basis voor goede dementiezorg is de Zorgstandaard dementie (2013) en het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2017).

De webversie vindt u onder deze link zorgkantoren

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door