Oproep: Bijdrage gevraagd aan een succesvolle monitoring Mantelzorg

Werven mantelzorgers die deel willen nemen aan de Dementiemonitor Mantelzorg 2018

Voor Alzheimer Nederland is het van cruciaal belang om goed op de hoogte te zijn van de behoeften van de mantelzorgers van mensen met dementie en gebruikt hier verschillende methoden voor.
Elke 2 jaar voert Alzheimer Nederland op grote schaal een onderzoek uit onder mantelzorgers in samenwerking met het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).
Ook dit jaar wordt de Dementiemonitor Mantelzorg weer uitgevoerd.
De informatie die hieruit komt, is zeer bruikbaar voor de belangenbehartiging. Het verschaft betrouwbare informatie landelijk, maar ook per  regio, en kan daardoor ingezet worden voor het doen van aanbevelingen aan gemeenten, dementienetwerken, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

 

Voor een succesvolle monitoring is uw hulp nodig.
Hoe meer mantelzorgers in onze regio deelnemen, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn per regio of zelfs per gemeente. Wij hebben uw hulp nodig om  deelnemers te werven onder de mantelzorgers in uw omgeving!  Kent u mantelzorgers die willen meewerken aan de Dementiemonitor Mantelzorg, geef dit dan a.u.b. voor 14 april 2018 (of zoveel eerder als voor u mogelijk is) door aan
het afdelingssecretariaat via e-mail: shertogenbosch@alzheimer-nederland.nl
telefonisch via  T 0411 682047 of M 06 3828 1084.
Ook kunt u een aantal vragenlijsten vragen bij het afdelingssecretariaat. De vragenlijsten worden met een begeleidende brief en portvrije antwoordenvelop toegestuurd.
Daarnaast kunt u mantelzorgers attenderen op de online vragenlijst die te vinden is op www.dementiemonitor.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Alzheimer Nederland Afdeling Regio ’s-Hertogenbosch,
Agnes Puyn, bestuurslid Communicatie/PR

 

Alzheimer Nederland Afdeling Regio 's-Hertogenbosch
Secretariaat:  Nieuwland 19   5283AJ Boxtel T  0411 682047  
E  shertogenbosch@alzheimer-nederland.nl
W www.alzheimer-nederland.nl/regioshertogenbosch
IBAN NL50RABO0150765479

 

Doel, doelgroep en inhoud van de Dementiemonitor Mantelzorg 2018

Doel van de monitor
Hoofddoel van de monitor is om inzicht te verkrijgen in hoe het met mantelzorgers gaat. De feitelijke mantelzorg en de effecten van deze mantelzorg. Hierbij moet men denken aan belasting en andere gevolgen van de mantelzorg op het dagelijkse leven zoals op de sociale contacten. Een ander doel is te achterhalen wat de ervaringen zijn met professionele zorg en welke professionele zorg en ondersteuning het meest belangrijk is om de zorg thuis goed vol te houden. Tenslotte is een doel om goed inzicht te krijgen in de wensen en ervaringen van mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling.

Doelgroep van de monitor
Mantelzorg is zorg die vrijwillig wordt geboden door personen uit de naaste omgeving van de patiënt. De mantelzorger kan de partner zijn van de persoon met dementie, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Deze vragenlijst is geschikt voor alle mantelzorgers van mensen met dementie. Zowel de mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie, als de mantelzorgers van mensen met dementie die in een zorginstelling wonen, kunnen de vragenlijst invullen.

 

Inhoud en duur van de vragenlijst
De vragenlijst is als volgt opgebouwd:

  1. Algemene vragen over mantelzorger (vb. relatie tot naaste, hoe vaak, hoeveel zorg)
  2. Algemene vragen over naaste (vb. woonsituatie)
  3. Ervaringen met de zorg voor naaste (vb. belasting, negatieve en positieve ervaringen)
  4. Sociale contacten (vb. veranderingen in contact sinds dementie)
  5. Hulp en ondersteuning thuis (vb. welke gebruikt en welke meest belangrijk)
  6. Casemanagement (vb. hoe aan gekomen, oordeel)
  7. Ervaringen met de zorginstelling (vb. oordeel personeel en activiteiten)

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 tot 20 minuten duren.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door