Seksualiteit en intimiteit

Restaurant Zaal De Nachtegaal
Boxtelseweg 15
5481 VE Schijndel
Nederland

Seksualiteit en intimiteit zijn een wezenlijk deel van het leven en dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van ons leven.

Vaak wordt dit onderwerp verbonden met jong, aantrekkelijk en een gezond lichaam. Dat is niet terecht, want de beleving van seksualiteit en intimiteit is van alle leeftijden.

Wanneer je gaat dementeren verandert er veel. Vaak is er weinig aandacht voor de seksuele gevolgen voor intimiteit en seksualiteit als er sprake is van dementie. De seksuele behoefte kan toenemen en soms zelfs ongewenste vormen aannemen. Maar de behoefte aan intimiteit kan ook helemaal verdwijnen, wat door een partner vaak als een gemis wordt ervaren.

De gastspreker zal ingaan op de veranderingen op seksueel vlak bij dementie en de invloed hiervan op de relatie. Welke factoren veroorzaken een afname of toename in behoefte? En hoe kun je omgaan met dergelijke veranderingen?

Gastspreker: Mw. I. van Kempen, seksuoloog/Gz psycholoog.

Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.

Kom gerust kijken. De toegang is gratis.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders:

Erna van Roosmalen, maatschappelijk werker 0411 63 40 00

Bianca Peters, Gz-psycholoog 073 544 33 00

Deze activiteit maakt deel uit van