Specifieke problematiek bij dementie op jonge leeftijd

Restaurant Zaal De Nachtegaal
Boxtelseweg 15
5481 VE Schijndel
Nederland

Mensen met dementie op jonge leeftijd ervaren specifieke problemen. Wanneer is er sprake van dementie op jonge leeftijd? Wat is het onderscheid tussen dementie op jonge leeftijd of op oudere leeftijd?

Tegen welke problemen loopt men aan met betrekking tot diagnose en behandeling? Wat betekent de diagnose voor het gezin, familie, vrienden, werkgever en ouders?

De antwoorden op deze en andere vragen worden deze avond gegeven door Drs. F. van Bergen, gezondheidszorgpsycholoog

Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.
Kom gerust kijken. De toegang is gratis.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders:

Erna van Roosmalen, maatschappelijk werker 0411 63 40 00

Bianca Peters, Gz-psycholoog 073 544 33 00

Deze activiteit maakt deel uit van