Zorg en begeleiding voor mensen met dementie

Vivent De Hooghe Clock
Klokkenlaan 85
5231 AP 's-Hertogenbosch
Nederland

Dementie geeft steeds meer problemen in het dagelijks leven. In het begin heb je veel aan de hulp van familie, buren en vrienden. Maar er komt een tijd dat je het daarmee niet redt. Je hebt hulp nodig bij wassen en aankleden. Of bij het invullen van de dag. Dan krijg je te maken met professionele zorgverleners, bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, de dagopvang of de casemanager. Wat kun je van hen verwachten? Welke hulp is er nog meer? Waar kun je terecht? Hoe vraag je de benodigde hulp aan? Wie wijst je de weg in zorgland?
Deze vragen zullen we voorleggen aan Ghis Boot. Zij werkt als gespecialiseerde verpleegkundige en casemanager met verstand van zaken van dementie.

 

Gastspreker: Mw. Ghis Boot, casemanager dementie voor Vivent

 

Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.
Kom gerust kijken. De toegang is gratis.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Beppie Schothorst, casemanager dementie
Marieke Soontiens, psycholoog
Bereikbaar via Vivent, afdeling Behandeling & Consultatie
Tel: 073 – 645 41 77, Email: alzheimercafe.s-hertogenbosch@vivent.nl

Deze activiteit maakt deel uit van