Seksualiteit en intimiteit

Gemeenschapshuis 't Erf
Kapelaan Nausstraat 5
5987 AR Egchel
Nederland

Gastspreker: Maart Vestjens, voorheen geestelijk verzorger/pastor

Dementie heeft grote invloed op het leven van iemand met dementie en zijn partner. Vaak is er weinig aandacht voor de gevolgen van dementie wat betreft intimiteit en seksualiteit. Dit is wel belangrijk, omdat dementie altijd een duidelijke invloed heeft op de relatie.

Voor meer informatie over de avonden kunt u terecht bij de coördinator van het Alzheimercafé Peel en Maas: Piet Selen 077-3077350

De toegang is gratis.

Deze activiteit maakt deel uit van