Belangenbehartiging afdeling Stad Utrecht

We behartigen de belangen van mensen met dementie en hun dierbaren.

Zo hebben we regelmatig contact met de Gemeente Utrecht. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de gemeente Utrecht in haar beleid heeft opgenomen dat er “Stevig in duurzame mantelzorg dementie geïnvesteerd moet worden”.

We zijn betrokken bij het beoordelen en uitvoeren van onderzoeken en innovatieve projecten. We ondersteunen relevante burgerinitiatieven zoals het Odensehuis Andante; een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten.

We overleggen samen met vertegenwoordigers van andere afdelingen van Alzheimer Nederland met het Zilveren Kruis over de inkoop van zorg voor mensen met dementie. Denk daarbij aan de inkoop van wijkverpleging. De lobby voor het behoud van casemanagement voor mensen met dementie hoort daar ook bij. Ook zijn er momenten dat we standpunten formuleren, uitschrijven en sturen naar bijvoorbeeld relevante partijen, of samen met ketenpartners in de stad, aan de Tweede Kamer.

 

Deze pagina maakt deel uit van