Gezocht: netwerkcoördinator dementie stad Utrecht

Vacature netwerkcoördinator dementie stad Utrecht 8-12 uur per week

Gezocht: netwerkcoördinator dementie stad Utrecht

In de stad Utrecht is al enkele jaren het netwerk dementie Utrecht stad actief.
De ambitie van het netwerk is het verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking van alle professionals betrokken bij personen met dementie en hun mantelzorgers. De cliënt en zijn systeem zijn het uitgangspunt voor de zorg en ondersteuning. Voor het bereiken van de gestelde doelen wordt jaarlijks een werkplan opgesteld.

Op dit moment zijn de volgende partijen betrokken:
Buurtzorg, Alzheimer Nederland, AxionContinu, Gemeente Utrecht, Careyn, Huisartsen Utrecht Stad, Altrecht, Buurtteamorganisatie Sociaal, Zilveren Kruis Achmea.

                                  Netwerkcoördinator voor 8-12 uur per week
                                                 Tot 31 december 2018

Taken

 Uitvoering geven aan de doelstellingen in het werkplan, bewaken van de voortgang en de noodzakelijke inspanningen

 Zorgdragen voor de verbinding tussen de deelnemende partijen

 Voorbereiden van de verantwoordingsdocumenten

 Organiseren van overleg met de ketenpartners

Functie-eisen

 HBO werk- en denkniveau

 een verbinder die ervaring heeft met het ontwikkelen van een netwerkorganisatie

 het vermogen tegengestelde belangen te kunnen overbruggen en door te zetten

 kennis van dementie en de daarbij optredende knelpunten

 een hoge mate van zelfstandigheid

 uitstekende communicatieve eigenschappen

Informatie en reactie

U kunt uw reactie voor 7 maart 2018 sturen naar Angelique Hoogduin, a.hoogduin@careyn.nl Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Angelique op telefoonnummer 030-258833. 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door