Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Uitgelicht

Heeft u dementie of bent u mantelzorger?

Wilt u als ervaringsdeskundige bijdragen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers in Twente te verbeteren? 

Dan zoeken wij u!

Wie zijn wij?

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning. Ook in Twente is Alzheimer Nederland actief onder de naam Alzheimer Nederland afdeling Twente!

Dementie Twente is het samenwerkingsverband in Twente tussen 52 zorg- en welzijnsorganisaties om te komen tot een kwalitatief en inhoudelijk goede samenwerking in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten.
Zoals u kunt lezen streven we dezelfde doelstelling na. Wij werken nauw met elkaar samen en willen graag mensen met dementie en mantelzorgers betrekken bij de ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in Twente.

Daarom zoeken wij de verbinding met u! Wij zoeken mensen met dementie en mantelzorgers met de volgende kwaliteiten:
• U bent bereid om eigen ervaring te delen en in te zetten bij uiteenlopende vraagstukken en thema’s, kijkend naar het groter geheel
• U heeft een positief kritische houding
• U bent in staat om plannen door te nemen en mee te denken in projecten
• U bent in de gelegenheid om een aantal keren per jaar op een centrale locatie in Twente bij elkaar te komen (Voor mantelzorgers willen we graag meedenken als er iets geregeld moet worden voor hun partner met dementie tijdens hun aanwezigheid bij de bijeenkomsten).

Heeft u interesse, laat het ons dan weten! Wij gaan graag met u in gesprek of aansluiten bij de klankbordgroep iets voor u is! Vanuit deze gesprekken zullen wij de klankbordgroep samenstellen. We willen graag een groep formeren van 10/15 ervaringsdeskundigen zoals u.

U kunt een email verzenden naar [email protected] of bellen met 0634 351 236 voor meer informatie!

Hartelijke groet,
Adèle Baak en Truus Kamphuis van Alzheimer Nederland Afd. Twente
Ine Bonke en Loes Heerts Netwerkcoördinatoren bij Dementie Twente

Bericht naar zorg- en welzijnsprofessionals

Met het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen, neemt de druk op mantelzorgers toe. Even op adem kunnen komen is belangrijk om het zorgen voor een naaste vol te houden. Mantelzorgers kunnen gebruik maken van respijtzorg: een tijdelijke overname van zorgtaken. Een specifieke vorm van respijtzorg is logeerzorg. De zorgvrager verblijft enkele dagen/weken op een woonzorglocatie zodat de mantelzorger thuis even niet hoeft te zorgen voor een naaste.

Logeerzorg in Twente
Binnen Twente is er door Menzis en de 14 Twentse gemeenten in nauwe afstemming met zorgorganisaties (Zorggroep Sint Maarten, TriviumMeulenbeltZorg, Carintreggeland en ZorgAccent) de afgelopen maanden gewerkt aan het organiseren van (planbare) logeerzorg. Vanaf 1 februari start er in Twente een pilot waarbij er planbare bedden voor logeerzorg beschikbaar zijn. Vanaf deze datum zijn aanvragen voor logeerzorg ook mogelijk.

Hoe ondersteun ik de mantelzorger en zijn naaste in het aanvragen van logeerzorg?
Om als inwoner in aanmerking te komen is er een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een indicatie vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) nodig. Bij aanwezigheid van een Wlz indicatie kan er direct contact met Alerta worden opgenomen. Voor informatie over de beschikbaarheid van de bedden kan contact worden opgenomen met Alerta.

Telefoonnummer Alerta: 074 255 0018

Wanneer er geen Wlz indicatie aanwezig is, is de eerste stap een melding maken bij de gemeente, om te laten beoordelen of de inwoner in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de Wmo. Het is aan te raden om zo vroeg mogelijk een melding bij de gemeente te maken, vanwege mogelijke wachtlijsten bij de Wmo.

Terug naar huis en voor de logeeropname wijkverpleging ontvangen? Wanneer de cliënt na de logeerperiode weer terug keert naar huis, wordt de zorg geboden als voorheen. Dit betekent voor alle zorgorganisaties dat de zorg “gereserveerd” blijft voor deze cliënt.

Bijpraatmoment
Om de start van de pilot soepel te laten verlopen, zijn er drie ‘bijpraatmomenten’ gepland. Deze momenten zijn bedoeld voor professionals met vragen over de logeerzorg. Elke bijpraatmoment duurt slechts een halfuur tijdens lunchtijd, zodat weinig van uw tijd in beslag wordt genomen. Deelname is niet verplicht, u bent welkom wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst. Hieronder vindt u de geplande data, tijden en links.

- Donderdag 8 februari 13:00-13:30 (klik hier om deel te nemen)

- Maandag 12 feb 14:00 – 14:30 (klik hier om deel te nemen) 

- Vrijdag 1 maart feb 12:00-12:30 (klik hier om deel te nemen)

Wil jij de informatie over logeerzorg delen met inwoners die hiervoor in aanmerking komen?
Natuurlijk is het belangrijk dat ook de inwoners weten van de (planbare) logeerzorg. Als professional sta jij direct met hen in contact. Daarom willen we jou vragen de informatie te delen met de inwoners die in aanmerking komen voor (planbare) logeerzorg. We hebben een brief opgesteld die je daarvoor kan gebruiken. Deze brief kun je vinden in de kennisbank op de website van de Twentse Koers.

 

Schematisch overzicht betekenis respijtzorg

Activiteiten in deze regio

Alzheimer Nederland biedt regionaal hulp en advies, bijvoorbeeld via het Alzheimer Café en de Onvergetelijke Kookclub. Bezoek een fijne ontmoetingsplek bij jou in de buurt voor tips en informatie over dementie. Krijg antwoord op vragen en wissel ervaringen uit met lotgenoten.

Activiteitenfilter

Overzicht locaties

Welke regionale ondersteuning vind je bij jou in de buurt? Denk aan aan het Alzheimer Café, Onvergetelijke Kookclub en bijvoorbeeld een wandelgroep.

Voorzieningen in de regio

Dementie Twente Zorgzoeker

Dementie Twente heeft in samenwerking met haar netwerkpartners de zorgzoeker ontwikkeld. Deze unieke oplossing biedt overzicht en inzicht in het totale zorg- en welzijnsaanbod rond dementie in Twente.

Familie Spanjer

Over Twente

De afdeling Twente biedt ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten via 9 Alzheimer Cafés, 3 Alzheimer Trefpunten, 2 Onvergetelijke Kookclubs en een Theehuis, het verzorgen van informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten, het organiseren van activiteiten en belangenbehartiging. Wij zijn gesprekspartner bij gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het zorgkantoor. 

Midwinterhoorn blazen