Afscheid Bert Kors, voorzitter afdeling Twente

Op 30 mei 2018 heeft Bert Kors afscheid genomen als voorzitter van de afdeling Twente. Zo'n 10 jaar heeft Bert het voorzitterschap met verve bekleed. Zijn stijl was om met zachte hand, ongemerkt, niet dwingend maar met charme en resultaatgericht zijn doel te bereiken, gebruikmakend van en ruimtegevend aan de talenten van zijn medebestuurders.

D72_2528-800.jpg

Het afscheid vond plaats op een zonnige dag in het museum No Hero in Delden in aanwezigheid van echtgenote Ineke, alle huidige bestuursleden en nog enkele genodigden. De regiocoördinator Klaasje Voskuil-Peters van Alzheimer Nederland hield een toespraak en overhandigde de eerste exemplaren van het boekje "Langer meedoen" niet alleen aan Bert, maar ook aan de nieuwe voorzitter Truus Kamphuis-Heerdink. Vervolgens werd de expositie van het museum bekeken en daarna was er een afscheidsdiner in restaurant De Zwaan. Gerard Kanne bedankte Bert namens het bestuur voor alles, wat hij in de afgelopen 10 jaar heeft bereikt. Bert op zijn beurt blikte terug op zijn voorzitterschap en gaf aan dat hij als vrijwilliger gaat werken in het landschap van Haaksbergen. Samen met een aantal anderen assisteert hij de plaatselijke BOA.
 

D72_2577-800.jpg

Iedereen, die straks in de buurt van Haaksbergen een wandeling in de natuur gaat maken, kan Bert daar tegenkomen als boswachter.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door