Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Woensdag 1 februari was de eerste bijeenkomst van 2023. Het was een fijne avond in een open en ontspannen sfeer. Onze gastspreekster Claudia van der Wel is coach op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit en heeft Praktijk De Esdoorn in Deventer. Daarnaast is Claudia ook WMO-consulent in Borne. Er was een fijne en ontspannen sfeer. Er werd geluisterd en van de uitnodiging om mee te praten werd volop gebruik gemaakt. "Wat verstaan we onder intimiteit" Hoe leren we elkaar kennen", "Weet u dat er mogelijkheden zijn om na opname te blijven logeren". De uitwisseling van gedachten en ideeën ging over en weer. Het was een zinvolle avond!

Wij wensen dat de volgende avond op woensdag 5 april opnieuw van waarde mag zijn voor iedereen. Het onderwerp is dan: "Mag ik nog autorijden? Wat zegt de wet en hoe gaan we daar mee om?"