De afdeling Twente stelt zich voor

Er zijn nu 10.000 mensen met dementie in Twente; over 15 jaar 15.000…

Het bestuur van de afdeling Twente van Alzheimer Nederland biedt ondersteuning aan mensen met dementie door het aanbod van 13 Alzheimer Cafés, Theehuizen en Trefpunten, het verzorgen van informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten, het organiseren van activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun naasten. Wij zijn gesprekspartner bij gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het zorgkantoor.
 

Dementie gaat verder dan vergeetachtigheid

Dementie is een ongeneeslijke hersenziekte waarbij de verstandelijke vermogens steeds verder achteruit gaan. Dementie gaat veel verder dan alleen vergeetachtigheid en is onvoorstelbaar ingrijpend, zowel voor patiënten als voor hun omgeving. Mensen met dementie verliezen al snel de controle over hun leven. Alle zekerheden verdwijnen, tot ze uiteindelijk niets en niemand meer herkennen. Hun eigen huis voelt niet meer als thuis, hun geliefden worden onbekenden. En patiënten zijn zich wel degelijk bewust van hun eigen achteruitgang. Dementie komt niet alleen bij ouderen voor. Er zijn in Nederland naar schatting 12.000 mensen met dementie, die jonger zijn dan 65 jaar. De jongste geregistreerde patiënt is pas 27 jaar.
 

Iedereen krijgt te maken met dementie

De kans dat u zelf dementie krijgt is 1 op 5. Het is vrijwel zeker dat u in uw leven met dementie van een dierbare te maken krijgt. Alzheimer is hard op weg om volksziekte nummer één te worden. In Nederland hebben 250.000 mensen Alzheimer of een andere vorm van dementie. Als we niets doen, is dit het dubbele in 2040.

Meer over hulp bij dementie

 

Bestuur Alzheimer Nederland, afdeling Twente

Het bestuur van de afdeling bestaat uit: 

Naam Functie Portefeuille
Truus Kamphuis-Heerdink Voorzitter

Netwerk Dementie
Dementie Vriendelijke Samenleving

Edgar Zimmermann Secretaris  
Geertje Wiss Penningmeester  
Adèle Baak Algemeen lid Belangenbehartiging
Jeannet Smulders Algemeen lid Voorlichting, belangenbehartiging
Sylvie Berens - van Santen Algemeen lid Alzheimer Cafés
Esther ten Dam Algemeen lid  

 

 

De afdeling heeft zowel Alzheimer Cafés, als Alzheimer Trefpunten en een Alzheimer Theehuizen in Twente. Er zijn ongeveer 100 vrijwilligers actief in de afdeling.
De website van de afdeling, als onderdeel van de website van Alzheimer Nederland, wordt bijgehouden door Gerrit van Essen.
De afdeling is werkzaam voor de 14 Twentse gemeenten.

 

Kerncijfers Twente

In de factsheet vindt u cijfers over het aantal mensen met dementie in Nederland, de provincies en de gemeenten.

Meer over het aantal mensen met dementie per gemeente

 

Deze pagina maakt deel uit van