Samenvatting

Zorgbelasting van mantelzorgers

 • 56% van de mantelzorgers zorgt dag en nacht of dagelijks voor de naaste (landelijk 52%).
 • 52% voelt zich sterk belast (tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast) (landelijk 53%).
 • 74% voelt zich zwaarder belast sinds de coronacrisis (landelijk 61%).

Sociale leven van mantelzorgers

 • 39% van de mantelzorgers heeft minder sociale contacten dan voorheen (landelijk 38%). Bij 23%is de kwaliteit van de sociale contacten verslechterd (landelijk 23%).
 • 13% voelt zich eenzaam (landelijk 12% en in de algemene Nederlandse bevolking 9%).
 • Bij 53% komt de zorg vooral op hen neer (landelijk 48%).
 • 83% zegt dat de directe omgeving meestal hulp biedt wanneer zij daar om vragen (landelijk 81%).
 • 37% krijgt ongevraagd hulp vanuit hun sociale omgeving (landelijk 35%).
 • 79% geeft aan dat hun directe omgeving voldoende begrip toont voor de situatie van hun naaste (landelijk 80%).

Professionele ondersteuning en zorg

 • Meest gebruikte vormen van professionele ondersteuning en zorg binnen uw regio:
  1. Casemanagement dementie (90%)
  2. Informatie en voorlichting (53%)
  3. Hulp bij het huishouden (49%)
 • Meest noodzakelijke vormen van ondersteuning en zorg om het thuis vol te kunnen houden:
  1. Casemanagement dementie (62%)
  2. Hulp bij het huishouden (35%)
  3. Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (34%)
 • 67% van de mantelzorgers voelde zich redelijk tot erg ondersteund (landelijk 72%).
 • 22% voelt zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten door organisaties die de mantelzorger en/of diens naaste ondersteuning en zorg bieden (landelijk 19%).

Diagnose en zorgplanning

 • 64% van de mantelzorgers van een naaste bij wie de diagnose dementie gesteld is, vindt dat dit op tijd is gebeurd (landelijk 65%).
 • 67% voelde zich voorbereid op gedragsveranderingen bij hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 59%).
 • 56% voelde zich voorbereid op de (toekomstige) verhuizing van de naaste naar een zorginstelling (landelijk 50%).
 • 64% voelde zich voorbereid op mogelijke gezondheidsproblemen van hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 55%).
 • 56% voelde zich voorbereid op het overlijden van de naaste (landelijk 46%).

Waardering voor ondersteuning en zorg

Mantelzorgers waarderen het totale aanbod aan ondersteuning en zorg met gemiddeld een 7,2 (landelijk 7,2 op basis van ongecorrigeerde data).

Waardering casemanager dementie

 • 90% van de mantelzorgers van een thuiswonende naaste, geeft aan dat zij begeleiding krijgen van een casemanager (landelijk 89%).
 • 33% is niet gewezen op hun recht op een casemanager (landelijk 29%).
 • De huisarts neemt in 32% van de gevallen het initiatief om casemanagement te starten (landelijk 35%), de mantelzorger zelf in 26% van de gevallen (landelijk 25%).
 • 82% van de mantelzorgers zouden de casemanager aanbevelen (landelijk 82%).
 • 68% gaf aan afgelopen jaar één vaste casemanager te hebben gehad (landelijk 82%).

Waardering zorginstelling

Helaas is in deze regio de respons op dit onderdeel niet hoog genoeg om de resultaten te kunnen weergeven. 

Achtergrond van de mantelzorgers

 • 67% is vrouw (landelijk 68%), 33% is man (landelijk 32%).
 • 56% is jonger dan 65 jaar (landelijk 53%), 43% is tussen de 65 en 84 jaar (landelijk 45%) en 1% is 85 jaar of ouder (landelijk 2%).
 • 27% heeft een alleenwonende naaste (landelijk 26%), van 58% woont de naaste samen met henzelf of iemand anders (landelijk 54%), 15% heeft een naaste die in een zorginstelling woont (landelijk 21%).
Deze pagina maakt deel uit van