Diagnose dementie en hoe vertel ik het mijn omgeving?

Spreker: Dr. Monique Lammers, specialist ouderengeneeskunde, Mediant Enschede

Enkele meest voorkomende vormen van dementie worden besproken zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body dementie, dementie bij Parkinson en frontotemporale dementie. Bij elke vorm worden de behandelopties, als die er zijn besproken. Dit betreft zowel de behandeling van dementie zelf als enkele behandelingen bij onbegrepen gedrag bij dementie.

Deze activiteit maakt deel uit van