Een Oldenzaal waar mensen met dementie meedoen

Tijdens Wereld Alzheimer Dag in september 2019 is aan de wethouder van Oldenzaal, de heer Christenhusz, het projectplan "Een Oldenzaal waar mensen met dementie meedoen" uitgereikt. In dit plan schrijft de werkgroep "Dementievriendelijk Oldenzaal" de stappen die in Oldenzaal gezet kunnen worden om te komen tot een Oldenzaal waarin mensen met dementie zich veilig en geborgen voelen.

Op dit projectplan is positief gereageerd wat er toe heeft geleid dat de gemeente Oldenzaal een subsidiebedrag voor 2020 beschikbaar heeft gesteld. Daardoor krijgt de werkgroep meer ruimte om de nodige activiteiten te organiseren. Met veel enthousiasme ging de werkgroep in 2020 aan de slag. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van CarintReggeland, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten, Dementie Twente, Gemeente Oldenzaal en Impuls.

Op dit moment zijn er 4 GOED trainingen gepland in Oldenzaal. De eerste is in februari. In de training "GOED omgaan met dementie" leert men stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer men in contact komt met mensen met dementie. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen, ook binnen jouw vereniging of organisatie.

De afgelopen maanden is gebleken dat er veel belangstelling is voor deze training. Zo hebben medewerkers en vrijwilligers van bakkerij Olde Keizer, Sportcentrum Vondersweijde, Plechelmusparochie al een training gevolgd. Ook heeft de Jumbo supermarkt, het personeel van dengemeente Oldenzaal en enkele winkeliers al belangstelling getoond.

Het blijkt dus dat de bereidheid in Oldenzaal om zich in te zetten voor een veilige samenleving voor mensen met dementie erg groot is. Daar zijn we erg blij mee.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door