Februari 2016 - Een sterke constructieve dementieketen in Twente

Vanaf 2016 zijn de drie dementieketens in Twente samengevoegd tot één dementieketen. In de dementieketen werken organisaties samen om de zorg voor mensen met dementie goed op elkaar af te stemmen. In de Twentse dementieketen is ook Alzheimer Nederland, afdeling Twente, vertegenwoordigd. Daarnaast participeren verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, stichtingen informele zorg en welzijnsorganisaties. Vanuit de dementieketen wordt ook samengewerkt met huisartsen en gemeenten.

Een belangrijk doel van de dementieketen is dat zowel de cliënt als mantelzorgers weten wat er voor hen aan ondersteuning beschikbaar is in de regio en dat ze hulp krijgen bij het organiseren van die ondersteuning. De dementieketen biedt burgers, professionele zorgverleners en gemeenten informatie over dementie via www.dementietwente.nl

De ketenpartners van de dementieketen nemen de Zorgstandaard Dementie als leidraad voor hun samenwerking.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door