Het Alzheimer Café Haaksbergen

Sinds 2005 bestaat ons plaatselijke Alzheimer Café: in al die jaren hebben we veel bereikt! 

In onze doelstellingen heeft het café meerdere functies. Eerst en vooral willen we een ontmoetingsplek bieden waar de zwaar belaste mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, al dan niet samen met "hun" patiënt. Dit in de gezellige ambiance van ons stamcafé De Oude Molen (zie foto's). In een ongedwongen en open sfeer bieden we bezoekers de mogelijkheid tot het uitwisselen van de eigen ervaringen. 

Daarnaast willen we middels ons jaarprogramma belangrijke informatie over dementie aanbieden, die voor de bezoeker vooral praktisch bruikbaar dient te zijn. De inhoud van het programma stemmen we zoveel mogelijk af op de wensen van de bezoekers. Voor de pauze is er meestal een inleiding over een actueel onderwerp. Na de pauze proberen we samen met de vaste avondvoorzitter / discussieleider en vertegenwoordigers van de professionele organisaties tot maximale interactie te geraken. Hierbij kunnen vragen van allerlei aard aan bod komen. We streven ernaar, dat de bezoekers aan het einde van de avond met nieuwe energie naar huis gaan door de opgedane ervaring en kennis. 

haaksbergen-1024_498x335.jpg

Mede door giften van vaste sponsoren als Mees van den Brink, Reinaerdt deuren en de Lionsclub Haaksbergen zijn we telkens weer in staat om een interessant jaarprogramma te bieden. We komen zes keer per jaar bijeen op de laatste donderdag van de oneven maanden. 

Haaksbergen-1024_497x330.jpg

De werkgroep bestaat uit 8 leden: Karin de Jager fungeert als coördinator, Lisan Scharenborg namens ergotherapie Willen-Kunnen, Ton Harmsen namens Noaberpoort, Hestia Bult namens Buurtzorg, Judith Startman namens Livio en Leonie  Rutten namens de KBO. Gerrie Bok, Mieke Sprakel en Renalde Heiwegen zijn vrijwilligers.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen, de entree is gratis en de koffie staat klaar!

Deze pagina maakt deel uit van