Het Alzheimer Café Oldenzaal

Het Alzheimer Café Oldenzaal is een informeel trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Plaatselijke en regionale zorg- en welzijnsinstellingen verzorgen in samenwerking met een aantal vrijwilligers de maandelijkse bijeenkomsten in het Alzheimer Café.

Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen behandeld waarmee de mensen met dementie en hun mantelzorgers te maken hebben. De avonden starten meestal met een inleiding door een deskundige. U krijgt informatie aangereikt over de omgang met dementie. U kunt lotgenoten ontmoeten, ervaringen uitwisselen en raad vragen aan deskundigen.

Het Alzheimer Café regio Oldenzaal is een gezamenlijk initiatief van de zorg- en welzijnsinstellingen CarintReggeland, Mediant GGz, Steunpunt Mantelzorg Oldenzaal, Stichting Welzijn Ouderen, Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten.

U bent van harte welkom in het sfeervolle Michgoriushuis!

Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

michgoriushuis_oldenzaal.jpg

Foto: Het Michgoriushuis Oldenzaal

Deze pagina maakt deel uit van