Het Alzheimer Café Twenterand

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door een werkgroep. De huidige werkgroep bestaat uit acht leden, sommige op persoonlijke titel en sommige vanuit een functie.

Jenny Botter, Wilma List en Gerrie Maat zijn vrijwilligers. Jenny en Wilma zijn tevens vrijwilligers bij een dagopvang en hebben vanuit die hoek ervaring met mensen met dementie.

Marijke Bosch is werkzaam als cliëntadviseur bij ZorgAccent en ziet geregeld mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Ineke Hoekman is onze nieuwste aanwinst. Zij wordt één van de drie kroegbazen. Zij is werkzaam als fysiotherapeut en heeft zelf een moeder met dementie.

twenterand_buiten_500x333.jpg

Foto: Fini's Hoeve

Jannie Schepers is werkzaam bij Trivium Meulenbelt Zorg met o.a. aandachtsgebied zorgbemiddeling. Zij komt veel in aanraking met mantelzorgers en mensen met dementie. Jannie is onze tweede kroegbaas.

Saskia Winkel is wijkverpleegkundige bij Carintreggeland en onze derde kroegbaas.

De voorzitter van de werkgroep is Anita Groot Obbink. Zij werkt voor de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel als mantelzorgconsulent. Zij ondersteunt vanuit die functie mantelzorgers van mensen met dementie en heeft een vader die lijdt aan de ziekte van Alzheimer.

twenterand_binnen_500x200.jpg

Foto: Fini's Hoeve

De avonden worden voornamelijk gefinancierd door Alzheimer Nederland. Soms ontvangt het Café een gift in de vorm van een geldbedrag waarmee iets extra's gedaan kan worden. Recentelijk ontvingen we vanuit Rabobank Steunfonds een geldbedrag voor de aanschaf van een beamer en een laptop. Tijdens elke avond staat er een collectebus en de inhoud van de bus komt ook weer ten goede aan ons Café.

Deze pagina maakt deel uit van