Het Alzheimer Café Twenterand

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door een werkgroep. De huidige werkgroep bestaat uit 9 leden, sommige op persoonlijke titel en sommige vanuit een functie.

Anja van der Vegt is werkzaam bij de Baalderborg als woonbegeleider.

Henriëtte Harmsen is vrijwilliger bij de werkgroep en werkt als medewerker zorgadministratie en is thuis in de omgang met mantelzorgers.

Wilma Haarman is tevens vrijwilliger bij de welzijnsorganisatie ZorgSaam en komt vaak mensen met dementie tegen.

Winanda Reefhuis is onze nieuwe aanwinst samen met Henrieth Flierman (niet op de foto). Zij worden één van de drie kroegbazen. Winanda is werkzaam bij thuiszorg ZorgAccent en Henrieth is werkzaam bij Trivium Meulenbelt, beiden als casemanager dementie.

Marlies Haarman is werkzaam bij Trivium Meulenbelt Zorg met o.a. aandachtsgebied zorgbemiddeling. Zij komt veel in aanraking met mantelzorgers en mensen met dementie. Marlies is onze tweede kroegbaas.

Jeannet Klinkien is werkzaam bij de Vriezenhof als adviseur informele zorg.

Carla Wever is casemanager dementie bij thuiszorg Carintreggeland en onze derde kroegbaas.

De voorzitter van de werkgroep is Anita Stroot. Zij werkt voor Stichting Evenmens Twenterand als mantelzorgconsulent en coördinator zorg. Zij ondersteunt vanuit die functie mantelzorgers van mensen met dementie en zet respijtzorg in.

De avonden worden voornamelijk gefinancierd door Alzheimer Nederland. Soms ontvangt het café een gift in de vorm van een geldbedrag waarmee iets extra’s gedaan kan worden. Tijdens elke avond staat er een collectebus en de inhoud van de bus komt ook weer ten goede aan ons café.

 

Deze pagina maakt deel uit van