Het Alzheimer Café Twenterand

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door een werkgroep. De huidige werkgroep bestaat uit 10 leden, sommige op persoonlijke titel en sommige vanuit een functie.

Twenterand.jpg

Jenny Botter, Wilma Haarman, Marijke Bosch, Anja v. d. Vegt, Wilma List en Gerrie Maat zijn vrijwilligers. Jenny en Wilma zijn tevens vrijwilligers bij een dagopvang en hebben vanuit die hoek ervaring met mensen met dementie.

Marijke Bosch is werkzaam geweest als cliëntadviseur bij ZorgAccent en heeft geregeld mensen met dementie en hun mantelzorgers gezien.

Anja v.d. Vegt is werkzaam bij de Baalderborg als woonbegeleider.

Wilma Haarman is tevens vrijwilliger bij de welzijnsorganisatie ZorgSaam en komt mensen met dementie tegen.

Lydia van der Meer is onze nieuwe aanwinst. Zij wordt een van de drie kroegbazen. Zij is werkzaam bij thuiszorg ZorgAccent als wijkverpleegkundige met als aandachtsgebied dementie.

Marlies Haarman is ook een nieuwe aanwinst en werkzaam bij Trivium Meulenbelt Zorg met o.a. aandachtsgebied zorgbemiddeling. Zij komt veel in aanraking met mantelzorgers en mensen met dementie. Marlies is onze tweede kroegbaas.

Carla Wever is casemanager dementie bij thuiszorg Carintreggeland en onze derde kroegbaas.

De voorzitter van de werkgroep is Anita Stroot. Zij werkt voor Stichting Evenmens Twenterand als mantelzorgconsulent en coördinator zorg. Zij ondersteunt vanuit die functie mantelzorgers van mensen met dementie.

De avonden worden voornamelijk gefinancierd door Alzheimer Nederland. Soms ontvangt het café een gift in de vorm van een geldbedrag waarmee iets extra’s gedaan kan worden. Tijdens elke avond staat er een collectebus en de inhoud van de bus komt ook weer ten goede aan ons café.

 

Deze pagina maakt deel uit van