Het Alzheimer Trefpunt van Wierden 

Het Alzheimer Trefpunt van Wierden is in 2008 gestart als Alzheimer Café en besloot in 2016 tot de naamswijziging omdat dat beter bij de opzet past. De deelnemers aan de werkgroep bij oprichting waren medewerkers van Zorgaccent, Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, Stichting Mantelzorg Wierden, Dimence, Carintreggeland en Stichting de Welle en een vrijwilliger voor Alzheimer Nederland. In de loop van de tijd kwam daar een medewerker  van de gemeente Wierden bij en vanuit Enter iemand van de Nederlandse Patiënten Vereniging en moest de medewerker van Dimence ten gevolge van herbezinning op de werkzaamheden van de organisatie afhaken. Sinds 2011 neemt ook de gespreksleider/gastvrouw deel aan de werkgroepvergaderingen.

Het Alzheimer Trefpunt werd in de beginjaren alleen in het dorp Wierden georganiseerd, maar sinds 2014 wordt het beurtelings in Wierden en in Enter gehouden, omdat bleek dat de inwoners van beide kernen graag in hun eigen kern een Alzheimer Trefpunt wilden bezoeken. In Wierden komen we samen in de Holtinck en in Enter in het Reggedal, die de ruimte kosteloos ter beschikking stelt.

 

foto Wierden nieuw.jpgDe werkgroep bestaat momenteel uit v.l.n.r.: Anneke Baan (gemeente Wierden, ontbreekt op de foto), Diny Stelwagen (Stichting Mantelzorg), Annelies Koers (Carintreggeland), Marianne Abbink (coördinator en gespreksleider, Herma Vrugteveen (Zorgaccent), Miranda Felix (Stichting Evenmens), Marianne Pekkeriet (Stichting de Welle en verantwoordelijk voor de communicatie en PR), Yvonne Vonkeman (gemeente Wierden), Marjan Arends (Vrijwilliger Alzheimer Nederland), Netty Morel (NPV, ontbreekt op de foto).
 

Wij komen vijf maal per jaar bij elkaar en stellen in oktober het programma voor het  volgend jaar op, waarbij we proberen zowel onderwerpen vanuit het standpunt van deskundigen als vanuit dat van ervaringsdeskundigen op te nemen.    

In de loop van een jaar komen in elk geval de vormen van het dementiesyndroom en mogelijkheden om ermee om te gaan, het gevoel van de mantelzorger en praktische problemen (wetten, financiën, etc.) aan de orde. Voor de zomer organiseren we een avond met een “luchtig” onderwerp en een feestelijk hapje en drankje en voor de Wereld Alzheimer Dag proberen we een “beleving” voor zowel dementerende als mantelzorger te agenderen. De opbrengst van de collectebus wordt vooral gebruikt voor sprekers die op hun gebied bijzonder zijn en geld vragen voor het geven van een inleiding en voor de reiskosten van sprekers.

 

Deze pagina maakt deel uit van