Het Alzheimer Café van Wierden 

Het Alzheimer Café van Wierden is in 2008 gestart met als deelnemers aan de werkgroep medewerkers van Zorgaccent, Stichting Vrijwillige Thuiszorg, Stichting Mantelzorg Wierden, Dimence, Carintreggeland en Stichting de Welle en een vrijwilliger voor Alzheimer Nederland. In de loop van de tijd kwam daar een medewerker van de gemeente Wierden bij en moest de medewerker van Dimence ten gevolge van herbezinning op de werkzaamheden van de organisatie afhaken. Sinds 2011 neemt ook de gespreksleider/gastvrouw deel aan de werkgroepvergaderingen. 

Het Alzheimer Café werd in de beginjaren alleen in het dorp Wierden georganiseerd, maar sinds 2014 wordt het beurtelings in Wierden en in Enter gehouden, omdat bleek dat de inwoners van beide kernen graag in hun eigen kern een Alzheimer Café wilden meemaken. Zowel Residentie de Aa (Wierden), als het Reggedal (Enter) stellen hun ruimte kosteloos ter beschikking. 

De werkgroep bestaat momenteel uit: Anneke Baan (de Welle), Diny Stelwagen (Stichting Mantelzorg), Herma Vrugteveen/Adry Klein Horsman (duovertegenwoordiging Zorgaccent), Mariët Velding (Stichting Vrijwillige Thuiszorg), Annelies Koers (Carintreggeland), Trijnie Udema ( gemeente Wierden), Marjan Arends (vrijwilliger Alzheimer Nederland) en Marianne Abbink (gastvrouw).

wierden_498x380.jpg

Wij komen vier maal per jaar bij elkaar en stellen in oktober het programma voor het volgend jaar op, waarbij we proberen zowel onderwerpen vanuit het standpunt van deskundigen als vanuit dat van ervaringsdeskundigen op te nemen.               

In de loop van een jaar komen in elk geval de vormen van het dementiesyndroom en mogelijkheden om ermee om te gaan, het gevoel van de mantelzorger en praktische problemen (wetten, financiën, etc.) aan de orde. Voor de zomer organiseren we een avond met een "luchtig" onderwerp en een feestelijk hapje en drankje en voor de Wereld Alzheimer Dag proberen we een "beleving" voor zowel de persoon met dementie als mantelzorger te agenderen. De opbrengst van de collectebus wordt vooral gebruikt voor sprekers die op hun gebied bijzonder zijn en geld vragen voor het geven van een inleiding en voor de reiskosten van sprekers. 

Deze pagina maakt deel uit van