Het Alzheimer Trefpunt Rijssen-Holten

De werkgroep Alzheimer Trefpunt Rijssen-Holten bestaat uit negen vrijwilligers en beroepskrachten, waarvan enkele ervaringsdeskundigen.

Momenteel bestaat de werkgroep uit de vrijwilligsters Anneke Dul, Anneke Hoeven, Annie Rensen en Gerry Meijerink, aangevuld met de beroepskrachten Belinda Peters (Carinova), Mariët Velding (Stichting Evenmens, informele zorg voor elkaar), Diny Roerink (Zorgaccent), Ingrid Heuker (CarintReggeland) en Franske Veltkamp (ViaVie Welzijn). Door deze brede vertegenwoordiging hoopt de werkgroep zo veel mogelijk mensen met (beginnende) dementie, hun mantelzorgers en verzorgenden en andere geïnteresseerden te bereiken.

rijssen_holten_500x313.jpg

Op de foto de mensen die de bijeenkomsten van het Alzheimer Trefpunt in Rijssen-Holten verzorgen. De namen (van links naar rechts): Anneke Hoeven, Gerry Meijerink, Ingrid Heuker, Anneke Dul, Mariët Velding, Janny Stam (zit niet meer in de werkgroep), Diny Roerink, Ans Detert (zit niet meer in de werkgroep). Op de foto ontbreken Belinda Peters en Franske Veltkamp.

Er worden zes bijeenkomsten per jaar georganiseerd, in de regel op de dinsdagavond vanaf 19:30 uur. De bijeenkomsten zijn om en om in Rijssen bij De Poort van Twente of in Holten bij De Biester.

Elke keer wordt een thema rondom dementie aangesneden en daarnaast is er op de avonden gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen of met de leden van de werkgroep in gesprek te gaan.

Verder is er een leestafel ingericht, waarop naast boeken en folders, ook een collectebus staat  waarin de bezoekers een vrije gift kunnen achterlaten ten behoeve van Alzheimer Nederland.

Voor nadere informatie mag u altijd contact opnemen met iemand van de werkgroep.

Deze pagina maakt deel uit van