Het eerste Alzheimer Café in de gemeente Losser is een feit

Dinsdagavond 21 september was het eerste Alzheimer Café in de gemeente Losser.

Afbeelding verwijderd.

Plaats van handeling: ’t Trefhuus in Overdinkel. Er is kennelijk veel belangstelling voor dit onderwerp want de zaal was gevuld met ruim 50 personen. Wethouder Anja Prins opende het Alzheimer Café en sprak de aanwezigen toe: “Aanvankelijk zou de eerste opening plaats vinden in 2020, maar dat kon vanwege de corona geen doorgang vinden. Mantelzorgconsulent Jannet Huisman van Fundament Losser heeft in maart 2020 de werkgroep Alzheimer Café opgericht. In de werkgroep zitten professionals en vrijwilligers uit Losser en van verschillende organisaties. KBO de Lutte, Zorgboerderij Hoge Boekel, Zorggroep Sint Maarten, Carint Reggeland, Home Instead en Fundament Losser. Fundament Losser heeft extra gelden gekregen van de gemeente om dit te kunnen organiseren en te coördineren. Het Alzheimer Café is bedoeld voor alle inwoners van Losser die te maken hebben met of geïnteresseerd zijn in dementie. Tijdens het café kunnen mantelzorgers en mensen met Dementie lotgenoten ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Aanwezige deskundigen geven informatie. Voor mantelzorgers is dit een erkenning.”
Na het openingswoord kondigde de gespreksleider van de avond, Jan Voortman, de fantastische pianiste/zangeres Yke Oude Griep aan. Ze zong het prachtige toepasselijke lied van Claudia de Breij, “Mag ik dan bij jou?” en dan in een zelfgeschreven versie op dementie.

Afbeelding verwijderd.

Roulerend café

Het is de bedoeling dat het café eens in de twee maanden wordt gehouden op verschillende locaties in de gemeente Losser. Het eerstvolgende Alzheimer Café vindt plaats op dinsdagavond 9 november bij Dorpshoes Erve Boerrichter in de Lutte. Gastspreker die avond is Ed Notenboom specialist ouderengeneeskunde. Het onderwerp is: “Het niet pluis gevoel.” Dit is het tweede en laatste café dit jaar. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. Alle ziektes leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Bij sommige mensen met dementie kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden. In 2022 begint de cyclus van het café op elke tweede dinsdag van de oneven maanden. De Alzheimer Cafés zullen uitvoering worden aangekondigd via de pers.

Afbeelding verwijderd.

Toneelstuk “Helderman” over dementie

Helderman is een theatervoorstelling over vergeten, dementie, ontreddering, gelukkig zijn en het zoeken naar de grens van leven en dood. De voorstelling is een compositie van muziek, teksten, zwaarte en lichtheid, zoals het leven met dementie dat is. Het is een onemanshow, gespeeld door Thomas Borggrefe. Hij speelt een musicus met dementie en geeft openheid over zijn gevoels- en belevingswereld. Helderman schetst het beeld van een mens in al zijn kunnen en niet meer kunnen, de controle tegenover de onmacht. Thomas Borggrefe heeft veel ontmoetingen met mensen die dementie hebben en heeft zich voor deze voorstelling laten inspireren door actuele vragen, zoals “wanneer is mijn leven met deze ziekte niet meer leefbaar?” De voorstelling geeft diepe inzichten in de gevoels-en belevingswereld van een man met dementie.

Knap staaltje toneel

Een knap staaltje toneel van Thomas Borggrefe op een eenvoudig ingericht toneeltje met enkel de hulp van zijn geluidsman. Begeleid door muziek, waarbij de fagot een grote rol speelt, geluiden van water, onweer en andere toepasselijke geluiden; Thomas maakt zijn publiek duidelijk hoe het gaat met een man die aan dementie lijdt. Hoe hij het probeert te verbergen voor zijn omgeving. Het veranderde taalgebruik. De naam van je broer niet meer weten maar wel die van grote componisten. Confronterend. Hoe hij in een gesprek met de dokter diens zorgelijke uitdrukking niet begrijpt. Denken dat zijn echtgenote nog leeft. De gedachte leven of toch maar liever dood. Zeer indrukwekkend en begrijpelijk voor het publiek. Na de voorstelling werden vragen gesteld aan Thomas die op het gebied van dementie zeer deskundig mag worden genoemd. 

Afbeelding verwijderd.

Afbeelding verwijderd.

 

Afbeelding verwijderd.

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door