Intimiteit en seksualiteit bij dementie

Baalderborg Tyehof
De Tye 1
7683 AS Den Ham
Nederland

Spreker: Christiaan Meyboom, regiocoördinator Noord, Alzheimer Nederland

Bij dementie weten we dat er veel veranderingen plaats vinden in de relatie met de partner en het niet zo gemakkelijk is om het juist daarover te hebben. Wat doet dementie met je relatie? Is er naast zorg nog voldoende warme aandacht voor elkaar?

Deze activiteit maakt deel uit van