Januari 2015 - Afdeling Twente lid van MKB Twente

Het contact van afdeling Twente met de vereniging Midden- en Kleinbedrijf Twente (MKB Twente) is ontstaan tijdens het "Alzheimer MKB Café" van mei 2014. Dat Alzheimer Café had tot doel het bedrijfsleven te interesseren voor de doelen en het werk van Alzheimer Nederland.

Bedrijven willen steeds meer 'maatschappelijk verantwoord' ondernemen. Tijdens het Alzheimer MKB Café is afgesproken verdere contacten aan te gaan om te onderzoeken hoe we elkaars belangen kunnen versterken. Directeur André Lizer, accountmanager Wouter van der Kley van MKB Twente, Finke Holsteijn van Alzheimer Nederland en twee bestuursleden van afdeling Twente kwamen tot de conclusie dat de vereniging MKB Twente de intermediair voor ons kan zijn om in contact te komen met het Twentse bedrijfsleven.

Onze afdeling verbindt het 'maatschappelijk ondernemen' aan een dementievriendelijke gemeenschap en mogelijk sponsoring van activiteiten. In de plannen voor 2015 hebben we daarom de volgende doelen opgenomen:

  1. Naamsbekendheid van Alzheimer Nederland, in het bijzonder van de afdeling Twente (zichtbaar zijn).
  2. Het opbouwen en uitbouwen van het netwerk van de afdeling Twente.
  3. Realisatie van fondsenwerving voor activiteiten van de afdeling Twente.

Om deze doelen te realiseren werken Alzheimer Nederland, onze afdeling en de vereniging MKB Twente nauw samen. Per januari 2015 is de afdeling lid geworden van de vereniging MKB Twente. Hiermee hebben we ons aangesloten bij de ondernemingsvereniging van Twente. MKB Twente stelt ons in de gelegenheid een kennismakingspublicatie in haar nieuwsbrief te plaatsen. 600 MKB-ers in Twente ontvangen deze nieuwsbrief. Daarnaast worden we geïntroduceerd op één van de maandelijkse MKB bijeenkomsten als 'bijzonder lid' van MKB Twente, wat de mogelijkheid biedt ons te profileren.

Op de maandelijkse MKB bijeenkomsten -als lid hebben we daar toegang- willen we contacten leggen met ondernemers. Verder hebben we ons voorgenomen om eind 2015 begin 2016 één van de MKB-events te organiseren. De invulling hiervan stellen we vast in overleg met de vereniging MKB en Alzheimer Nederland.

Wij denken met deze stap een opening te hebben gevonden naar nieuwe wegen voor ondersteuning van de doelen van Alzheimer Nederland. Voor ons maar ook voor het Twentse midden- en kleinbedrijf biedt dit nieuwe kansen.

Bert Kors,
voorzitter Alzheimer Nederland, Afdeling Twente

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door