Maart 2016 - Manifestatie mantelzorg, dementievriendelijke samenleving

Op 14 maart 2016 werd in de Grolsch Veste in Enschede de manifestatie Mantelzorg & Dementievriendelijke samenleving gehouden. Een inspirerende middag met lezingen, diverse workshops en een informatiemarkt. Naast bijdragen van de Stichting Informele Zorg Twente, het ministerie van VWS en Mezzo, heeft  Alzheimer Nederland afdeling Twente één van de workshops verzorgd.

Ter afsluiting is een intentieverklaring getekend door de Twentse gemeenten, zorgverzekeraar Menzis, en leden van de dementieketen Twente, waaronder Alzheimer Nederland en afdeling Twente. Deze middag heeft een bijdrage geleverd aan een samenleving waarin begrip is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en waarin zij zo lang mogelijk kunnen meedoen.

De manifestatie was een initiatief van Stichting Informele Zorg Twente en werd mede mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland en afdeling Twente.

Bekijk de film op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nPydqgfP_YY
 

Ondertekening van de overeenkomst
Ondertekening van de overeenkomst

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door