Omgaan met boosheid bij mensen met dementie

Café De Gezelligeit
Bibenstraat 40
7447 CL Hellendoorn
Nederland

Thema: Omgaan met boosheid bij mensen met dementie
Spreker: Maaike Broenink, psycholoog bij ZorgAccent

Op deze avond zal boosheid bij dementie centraal staan in het Alzheimer Café. Er wordt besproken hoe je omgaat met boosheid bij mensen met dementie en de spreker zal mantelzorgers praktische handvatten geven.

Deze activiteit maakt deel uit van