Pijn bij dementie

De Poort van Twente
Enterstraat 188
7461 PE Rijssen
Nederland

Over pijn en behandeling van pijn bestaan nog veel vooroordelen. Zo wordt vaak gedacht dat je door dementie geen pijn kan hebben of wordt heel stil of juist heel druk gedrag niet als pijn herkend. Maar eigenlijk is het juist zo dat bij dementie er veel meer kans op pijn of pijnverergering is. Als mensen door schade in de hersenen, zoals bij dementie, moeilijker kunnen vertellen en laten zien dat zij pijn hebben, is het belangrijk dat naasten, mantelzorgers en zorgverleners samen goed kijken en overleggen of het logisch is dat iemand pijn heeft.
Daarom wordt tijdens deze avond uitleg gegeven over het ontstaan van pijn bij dementie en hoe je het kunt herkennen. Daarnaast worden tips gegeven over wat je zelf zou kunnen doen en wat artsen en verpleegkundigen kunnen bieden.
Spreker is Marion Giesberts, opleidingscoördinator HAN VDO, Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Zij is werkzaam in opleidingen en trainingen in pijn, palliatieve zorg en complementaire zorg.

Deze activiteit maakt deel uit van