Dementiemonitor Mantelzorg 2020

Alzheimer Café
Dementiemonitor Mantelzorg 2020

Welkom bij de Dementiemonitor Mantelzorg 2020

Heeft u de zorg voor iemand met dementie? Of heeft u voor iemand met dementie gezorgd, die korter dan 1 jaar geleden overleden is? Dan nodigen wij u uit om deze vragenlijst voor 20 september in te vullen.

Waarom deze vragenlijst?
Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers en de ondersteuning en zorg bij dementie verbeteren.

Waar gaat deze vragenlijst over?
Deze vragenlijst gaat over uw behoeften en ervaringen met de zorg voor een naaste met dementie. Ook als uw naaste met dementie in een verpleeghuis of andere zorginstelling woont/woonde (zoals een kleinschalige woonvorm), vragen wij u deze vragenlijst in te vullen.

Voor wie?
De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die:

  • De zorg heeft voor iemand met dementie (ook als hij/zij in een zorginstelling woont)
  • De zorg had voor iemand met dementie die korter dan 1 jaar geleden overleden is. Baseer in dit geval uw antwoorden op de situatie zoals deze was voor het overlijden van uw naaste.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door