Gemeente Veenendaal ontvangt sticker 'dementievriendelijk'

dementievriendelijk Veenendaal

Gemeente Veenendaal ontvangt sticker 'dementievriendelijk'

Op 20 september is de sticker van Samen Dementievriendelijk uitgereikt aan wethouder Wonen, Zorg en Welzijn, Marieke Overduin-Biesma. 

De sticker staat symbool voor een dementievriendelijk Veenendaal. Dementievriendelijk zijn is een werkwoord en als mooi voorbeeld kan het succes van de pilot dementievriendelijke buurt het Franse Gat genoemd worden waar samen met de inwoners met dementie, de mantelzorgers hun wensen en behoefte centraal stonden. In deze pilot is eveneens geleerd dat een dementievriendelijke wijk alleen tot stand kan komen wanneer betrokken partijen, organisaties en buurtbewoners elkaar weten te vinden, elkaars taal leren spreken en weten samen te werken.

In het project ‘Dementievriendelijk Veenendaal' wordt deze lijn in de komende jaren doorgetrokken.

Het is van groot belang om mensen met dementie mee te laten doen en te blijven betrekken in onze samenleving. Door het doorbreken van taboes en negatieve beeldvorming creëren we bewustwording en verspreiden we kennis.

De gemeente Veenendaal heeft een week over dementie georganiseerd rondom Wereld Alzheimer Dag.

 

 

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door