nieuwe woonvormen voor mensen met dementie

Nieuwe woonvormen nodig voor mensen met dementie

Bouwen, bouwen, bouwen: geen nieuwe verpleeghuizen maar andere woonvormen. Want uit ons onderzoek blijkt dat maar liefst driekwart van de mensen met dementie hun huidige woning niet passend vindt. Maar wat dan wel? In onze speciale 'Wijzer Wonen met dementie' hebben we daar criteria en voorwaarden voor opgesteld. Dank aan de input van 1400 mensen met dementie, mantelzorgers en professionals. En nu verder. Samen met jullie willen we het thema woonvormen voor mensen met dementie zonder verpleeghuisindicatie op de agenda zetten, landelijk en lokaal. 

Julie Meerveld, Hoofd belangenbehartiging en regionale hulp

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door