Belangenbehartiger lokaal

Ben jij:

 • Iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?
 • In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
 • Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je gemeente?
 • Iemand die in staat is om de mensen in je gemeente te motiveren en geïnteresseerd te krijgen voor het thema dementie?
 • Iemand die op de zeepkist durft te staan?

Welke werkzaamheden ga je doen?

 • Je neemt deel aan relevante overleggen in je gemeente en de regionale afdeling van Alzheimer Nederland
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leden van de werkgroep, beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je gemeente en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen;
 • Je vindt het leuk om van andere belangenbehartigers.

Passende talenten; Alzheimer Nederland werkt graag met mensen die:

 • Affiniteit hebben met mensen met dementie en hun naaste omgeving;
 • Betrokken en enthousiast zijn;
 • Zich willen inzetten voor het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten;
 • Het leuk vinden om te werken in een organisatie van vrijwilligers en professionals;
 • Helpen de missie en doelstellingen van Alzheimer Nederland zichtbaar te maken in de regio;
 • De gedragsregels van Alzheimer Nederland onderschrijven;
 • De privacy van mensen met dementie en hun naaste omgeving respecteren;
 • Tijd vrij maken voor de werkzaamheden die de functie van je vraagt;
 • De intentie hebben zich voor een activiteit of een bepaalde tijd te binden;
 • Zichzelf willen ontwikkelen en daarbij meer willen weten wat Alzheimer Nederland en haar regionale afdelingen doen;
 • Het leuk vinden om kennis te delen tijdens vergaderingen en studiedagen.

We zoeken niet zomaar mensen, want naast affiniteit met de doelgroep en Alzheimer Nederland, zoeken we mensen die zich herkennen in:

 • Integer handelen: je herkent je in de opvattingen, normen en waarden van Alzheimer Nederland [lees meer in de integriteitscode] en je wilt deze uitdragen;
 • Positief kritisch meedenken;
 • Servicegericht samenwerken: de bereidheid en het vermogen om samen te werk met anderen aan een gemeenschappelijk doel.
Deze pagina maakt deel uit van