Bestuurslid belangenbehartiging

Ben jij:

 • Iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?
 • In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
 • Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je regio?
 • Iemand die in staat is om de belangenbehartigers in jullie afdeling te verbinden en te motiveren?
 • Iemand die op de zeepkist durft te staan?

Welke werkzaamheden ga je doen?

 • Je neemt deel aan relevante overleggen in je regio zoals de keten dementie;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je regio en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen;
 • Je stimuleert de samenwerking tussen lokale belangenbehartigers;
 • Je participeert in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven in jouw regio.

Passende talenten; Alzheimer Nederland werkt graag met mensen die:

 • Affiniteit hebben met mensen met dementie en hun naaste omgeving;
 • Betrokken en enthousiast zijn;
 • Zich willen inzetten voor het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten;
 • Het leuk vinden om te werken in een organisatie van vrijwilligers en professionals;
 • Helpen de missie en doelstellingen van Alzheimer Nederland zichtbaar te maken in de regio;
 • De gedragsregels van Alzheimer Nederland onderschrijven;
 • De privacy van mensen met dementie en hun naaste omgeving respecteren;
 • Tijd vrij maken voor de werkzaamheden die de functie van je vraagt;
 • De intentie hebben zich voor een activiteit of een bepaalde tijd te binden;
 • Zichzelf willen ontwikkelen en daarbij meer willen weten wat Alzheimer Nederland en haar regionale afdelingen doen;
 • Het leuk vinden om kennis te delen tijdens vergaderingen en studiedagen.

We zoeken niet zomaar mensen, want naast affiniteit met de doelgroep en Alzheimer Nederland, zoeken we mensen die zich herkennen in:

 • Integer handelen: je herkent je in de opvattingen, normen en waarden van Alzheimer Nederland [lees meer in de integriteitscode] en je wilt deze uitdragen;
 • Positief kritisch meedenken;
 • Servicegericht samenwerken: de bereidheid en het vermogen om samen te werk met anderen aan een gemeenschappelijk doel.
Deze pagina maakt deel uit van