Dementiemonitor Mantelzorg 2018

Dementiemonitor Mantelzorg - Alzheimer Nederland onderzoekt de dementiezorg.

Alzheimer Nederland onderzoekt eenmaal in de twee jaar hoe het in Nederland gesteld is met de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alzheimer Nederland treedt op als landelijke belangenbehartiger en zal aan de hand van de onderzoeksresultaten mogelijke knelpunten in de dementiezorg onder de aandacht brengen van de verantwoordelijke minister, de leden van de politieke partijen, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de gemeenten.
Het uiteindelijke doel is aandacht te vragen voor de problemen en de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers, om het aanbod en de kwaliteit van de zorg voor hen te optimaliseren.

Alzheimer Nederland heeft uw hulp nodig.

De hulp van mantelzorgers is van essentieel belang voor het welslagen van het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats met behulp van een vragenlijst, opgesteld door onderzoeksbureau NIVEL. Alzheimer Nederland ontvangt het liefst zoveel mogelijk reacties om zich een goed beeld te kunnen vormen van de dementiezorg in Nederland.
De regionale Alzheimer afdeling Voorne-Putten en Rozenburg heeft vooral belang bij een grote respons van mantelzorgers, die woonachtig zijn in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. De resultaten zullen duidelijk maken wat goed gaat in de dementiezorg in de regio VPR en wat beter kan. De resultaten bieden alle bestuurders en betrokkenen kansen om hun beleid aan te passen en de zorg beter af te stemmen op de behoeften en wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Beste mantelzorger: zorgt u voor een partner, een ouder of een ander dierbaar persoon met dementie, dan is Alzheimer Nederland benieuwd naar uw ervaringen op het gebied van de zorg. Ook als uw geliefde inmiddels is opgenomen in een zorginstelling zijn uw ervaringen bijzonder welkom. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 30 juni 2018.

Beste hulpverlener: kent u mantelzorgers die voor een partner, een ouder of een ander dierbaar persoon met dementie zorgen? Dan vragen wij u de Dementiemonitor bij hen onder de aandacht te brengen. Alzheimer Nederland is zowel geïnteresseerd in de ervaringen van mantelzorgers in de thuissituatie, als in de ervaringen van mantelzorgers wiens geliefde reeds is opgenomen in een zorginstelling.

Het invullen van de vragenlijst kan op twee manieren:

1: Beschikt u over een computer?
Dan kunt u de vragenlijst invullen via de link 
www.dementiemonitor.nl . Het invullen kost ongeveer 20 minuten. De vragenlijst staat tot en met 30 juni 2018 op de website.

2: Beschikt u niet over een computer?
Dan kunt u een schriftelijke vragenlijst aanvragen 
via tel. 033-3032502. De vragenlijst wordt naar uw huisadres gestuurd, en voorzien van een gratis antwoordenvelop. Zo kunt u thuis op uw gemak de vragenlijst invullen, en in de gratis antwoordenvelop terug sturen aan Alzheimer Nederland. De vragenlijst moet wel vóór 30 juni 2018 binnen zijn bij Alzheimer Nederland.

Samen werken we aan een betere zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Brief in PDF

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door