Feestelijk Alzheimer Café Brielle

Een vol huis woensdagavond 8 maart 2017 in de Infirmerie te Brielle! Het Alzheimer Café Brielle vierde een bescheiden feestje, namelijk het 5-jarig bestaan.

Voorafgaand aan het reguliere programma werd kort aandacht geschonken aan dit 1e lustrum met toespraken door wethouder Wilbert Borgonjen van de Gemeente Brielle en Sjaak Kweekel, voorzitter van Alzheimer Nederland Afdeling Voorne-Putten en Rozenburg. De leden van de werkgroep en overige vrijwilligers werden hierbij gelukgewenst en bedankt voor hun enthousiaste inzet. Ook werden 7 vrijwilligers van het eerste uur in de bloemetjes gezet.

Deze avond vooral veel belangstelling voor het thema Ketenzorg Dementie en de rol van de casemanagers, middels een vraaggesprek met Bianca Vink en Marian van Holt, casemanagers dementie en werkzaam in de regio

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door