Penningmeester regionale afdeling

Ben jij:

 • Vaardig en accuraat in financieel beheer en administratieve handelingen?
 • Thuis in Word en Excel?
 • Niet bang om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de regio financieel te steunen?

Welke werkzaamheden ga je doen?

 • Het opstellen van een jaarlijks begroting en het bewaken van de uitgaven;
 • Financiële voortgangsrapportages verzorgen aan bestuur en regio coördinator;
 • Wekelijks verwerken van declaraties;
 • Gemeentelijke subsidies aanvragen en verantwoorden.

Passende talenten; Alzheimer Nederland werkt graag met mensen die:

 • Affiniteit hebben met mensen met dementie en hun naaste omgeving;
 • Betrokken en enthousiast zijn;
 • Zich willen inzetten voor het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten;
 • Het leuk vinden om te werken in een organisatie van vrijwilligers en professionals;
 • Helpen de missie en doelstellingen van Alzheimer Nederland zichtbaar te maken in de regio;
 • De gedragsregels van Alzheimer Nederland onderschrijven;
 • De privacy van mensen met dementie en hun naaste omgeving respecteren;
 • Tijd vrij maken voor de werkzaamheden die de functie van je vraagt;
 • De intentie hebben zich voor een activiteit of een bepaalde tijd te binden;
 • Zichzelf willen ontwikkelen en daarbij meer willen weten wat Alzheimer Nederland en haar regionale afdelingen doen;
 • Het leuk vinden om kennis te delen tijdens vergaderingen en studiedagen.

We zoeken niet zomaar mensen, want naast affiniteit met de doelgroep en Alzheimer Nederland, zoeken we mensen die zich herkennen in:

 • Integer handelen: je herkent je in de opvattingen, normen en waarden van Alzheimer Nederland [lees meer in de integriteitscode] en je wilt deze uitdragen;
 • Positief kritisch meedenken;
 • Servicegericht samenwerken: de bereidheid en het vermogen om samen te werk met anderen aan een gemeenschappelijk doel.
Deze pagina maakt deel uit van