Secretaris regionale afdeling

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers? 

Ter ondersteuning van het afdelingsbestuur van Alzheimer Nederland op Voorne-Putten en Rozenburg zoeken wij een   

secretaris 

Ben jij 
Vaardig in het werken met Outlook, OneDrive, Microsoft Office en wil je leren hoe je met ons CRM systeem werkt? 

  • Proactief, iemand die initiatieven neemt en anticiperend kan handelen? 
  • Goed in communicatieve en sociale vaardigheden in woord en geschrift? 
  • Iemand die het leuk vindt om te werken met en voor vrijwilligers? 

dan komen we graag met jou in contact! 

De huidige secretaris kan je alles over het werk voor het afdelingsbestuur vertellen. Zij blijft nog tot het voorjaar van 2022 aan, zodat er voldoende tijd is om ingewerkt te worden. Neem gerust contact met haar op: 

Email: voorneputten@alzheimervrijwilligers.nl 

Tel.nr.: 0181-337467 

Wij bieden 
Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de Regiocoördinator van Alzheimer Nederlanden overige medewerkers van kantoor. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae. 

 Je werkzaamheden zijn 

  • Je ondersteunt de voorzitter en bewaakt de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur; 
  • Je organiseert de bestuursvergaderingen en bereidt deze inhoudelijk voor; 
  • Maken en verzenden van de agenda, notulen en actielijst van de bestuursvergaderingen en draagt zorg voor de bijgaande stukken; 
  • Je verzorgt de secretariële post, mail, (telefoon) en beheert het archief; 
  • Je beheert de gegevens van de vrijwilligers van de afdeling via ons CRM-systeem Nexios 
  • Je organiseert de invulling van het activiteitenplan en de verantwoording; 
  • Je neemt deel aan relevante trainingen, overleggen en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk bureau. 

Bevoegdheden 
Als secretaris maak je onderdeel uit van het dagelijks bestuur (voorzitter/secretaris/penningmeester). Je wordt door de Regiocoördinatorvoorgedragen aan de directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van vier jaar. 

Als secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter in het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het bewaken van de gemaakte afspraken. Je stroomlijnt de informatie die vanuit jouw regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt. Je beheert de gegevens van de actieve vrijwilligers in jullie afdeling en je bent het aanspreekpunt voor hen. Hiervoor gebruik je ons CRM systeem Nexios. Je vindt het leuk om praktische ondersteuning te bieden aan de afdeling (regelen en organiseren) en je weet het aanbod van Alzheimer Nederland, zoals het Vrijwilligersplein, de trainingen en bijeenkomsten onder de aandacht te brengen bij het bestuur. Je hebt inbreng in het activiteitenplan en bewaakt samen met de voorzitter de uitvoering. Je kunt minimaal 2 uur in de week vrijmaken voor dit vrijwilligerswerk. 

Deze pagina maakt deel uit van