Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Geduldig, begripvol en zeer duidelijk gaf Dr. Van Alphen antwoord op de vragen van gespreksleider Marike en van de vele aanwezigen in de zaal. Uitgebreid werd uitgelegd wat dementie is en welke (belangrijkste) vormen het meest voorkomen:

· Ziekte van Alzheimer> deze komt het meest voor. Start met geheugenproblemen, daarna verlies van andere vaardigheden.

· Vasculaire dementie> uit zich in traagheid in denken, spreken en handelen.Ook vaak als gevolg van beroertes en tia’s.

· Frontotemporale dementie (FTD)> geeft verandering in gedrag, taal of bewegen. Later verlies van geheugen.

· Lewy body dementie> uit zich in concentratieproblemen, ook geheugen- en beweegproblemen. Gaat vaak gepaard met hallucinaties.

Ook werd kort gesproken over jong-dementie (dementie bij personen jonger dan 65 jaar). Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Meestal denkt men eerst aan depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit duidelijkheid en rust voor de naasten. Omdat de zorg van de klinisch geriater gericht is op ouderen kon helaas niet al te diep op dit onderwerp worden ingegaan. Mogelijk een Trefpunt-thema voor de toekomst.

AT-voorne aan zee

Het Alzheimer Trefpunt kijkt enigszins sprakeloos terug op een bijzonder geslaagde en uitermate interessante avond met enorme belangstelling. Heel veel dank ook aan Dr. Elvira van Alphen.

Hoewel de grote belangstelling ook wel te denken en te zorgen geeft. Een teken dat dementie nog steeds toeneemt (ook door het ouder worden van de mensen) en dat er over dementie nog veel vragen bestaan. Hopelijk kan het maandelijkse Alzheimer Trefpunt hierin enige informatie en steun bieden.