Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Voor ons nieuwe Alzheimer Café in Rozenburg zoeken we vrijwilligers!

Een Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Alzheimer Café geven we informatie en zorgen we voor een aangename, veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar delen. Met een team van vrijwilligers en professionals worden deze avonden voorbereid en georganiseerd.

vrijwilliger-ac

De coördinator van het Alzheimer Café is je aanspreekpunt. Alzheimer Café Rozenburg valt onder het dagelijks bestuur van de regionale afdeling Voorne Putten Rozenburg Voorne-Putten en Rozenburg | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

Ben jij:

• Geraakt door mensen met dementie en hun mantelzorgers?

• Iemand die mensen op hun gemak kan stellen en mensen welkom laten voelen?

• Iemand met een luisterend oor?

• Iemand die het fijn vindt om in een team te functioneren?

• Eén keer in de maand beschikbaar op een vaste avond in de maand: de 3e donderdag van de maand?

Als algemeen vrijwilliger verricht je voorkomende werkzaamheden in het Alzheimer Café;
een aantal voorbeelden zijn:

  • Welkom heten van de gasten
  • Schenken van koffie en thee voor de gasten
  • Muziekvrijwilliger
  • Techniekvrijwilliger
  • Het op aantrekkelijke manier klaarzetten van alle materialen op de informatietafel  (Je hebt kennis genomen van de folders van Alzheimer Nederland zodat je mensen goed kun informeren en materiaal kunt meegeven)

    We komen graag met je in contact. Belangstelling of wil je graag nader met ons kennismaken?  Bel of mail dan Sabrina Verhelst, coördinator van het nieuwe Alzheimer Café op 06 83213603 of via de mail op: [email protected]