Wereld Alzheimer Dag op Voorne-Putten en Rozenburg

Maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag. Dit jaar wordt de dag anders dan anders, vanwege de coronamaatregelen. 

Activiteiten 
Wereld Alzheimer Dag wordt jaarlijks op dezelfde dag over de gehele wereld gehouden. Het is een dag om aandacht te vragen voor de ziekte dementie. Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Alzheimer is daarvan wel de bekendste, vandaar de naam. In de regio Voorne-Putten en Rozenburg werden elk jaar activiteiten georganiseerd om aandacht voor deze ziekte te vragen. Aandacht rondom de problematiek als je partner, vader of moeder, of een bekende met deze ziekte te maken heeft. Op TV zijn er momenteel 3 series te zien. Hierin wordt het leven van mensen met dementie vanuit verschillende perspectieven belicht. Maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer: “Let meer op je medemens en let ook op de mantelzorger”.  

Thema ‘Jong en Oud’ 
Vorig jaar heeft de afdeling Voorne-Putten en Rozenburg van Alzheimer Nederland de 4  
gemeenten op ons eiland en de Welzijn-organisaties gevraagd mee te helpen bij het  
organiseren van Wereld Alzheimer Dag in onze regio. Er waren vele plannen, maar helaas  kunnen die plannen niet doorgaan vanwege alle corona maatregelen. Het thema ‘Jong en Oud’ brengt veel risico’s met zich mee. De veelal oudere mensen die met dementie te maken hebben vallen in de risico groep en zijn moeilijk te bezoeken. Laten we hopen dat het thema volgend jaar opnieuw wordt opgepakt. Want door kinderen te laten vertellen wat er bijvoorbeeld met opa of oma aan de hand is, maakt veel duidelijk voor de omgeving. Laat kinderen vertellen wat ze zelf ervaren in de omgang met opa of oma. Laat ze lezen (of voorlezen) uit speciaal hiervoor geschreven boekjes. Laat op het voorgezet onderwijs discussie ontstaan over omgang met mensen die verward zijn en hoe zij  geholpen kunnen worden. En laat bij MBO-zorgopleidingen mensen met beginnende dementie gastlessen geven. Want “oud” kan veel uitleg geven aan “jong”. 

Staat u ook maandag 21 september even stil en vraag aandacht voor DEMENTIE, in welke vorm dan ook.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door