Zorgen voor iemand met dementie

Het is niet gemakkelijk om voor iemand met dementie te zorgen. Door dementie verandert iemand geleidelijk aan en dus verandert ook de relatie. De verzorging en begeleiding van uw naaste gaat steeds meer tijd en energie vragen. Dit doet u met liefde, maar het vraagt ook veel van u. Wanneer u lichamelijk en emotioneel goed voor uzelf zorgt, voorkomt u dat u overbelast raakt of vereenzaamt. Neem regelmatig tijd en ruimte voor uzelf, om de zorg vol te kunnen blijven houden. U kunt een beroep doen op respijtzorg. U leest hierover meer op deze pagina.  

Meer lezen over zorgen voor iemand met dementie:
www.alzheimer-nederland.nl/dementie/omgaan-met-dementie/naaste 

Respijtzorg
Soms is het fijn of zelfs nodig om tijd voor uzelf te hebben. Zonder de zorg voor een ander, zodat u met iets anders bezig kunt zijn. Gewoon even niets, een hobby, er op uitgaan, vrienden bezoeken of op vakantie. Of stel dat u zelf in het ziekenhuis opgenomen moet worden en dus de zorg niet kan bieden. Voor dat soort momenten is er respijtzorg. Dit kan variëren van enkele uren per week tot een langere periode in het jaar. Respijtzorg kan geboden worden in de vorm van ondersteuning door vrijwilligers, dagopvang , logeren of professionele hulp aan huis.

Deze pagina maakt deel uit van