Cafe Doodgewoon West Brabant organiseert op 9 februari "De levenseindekliniek"

                                                              De Levenseindekliniek

 Op 9 februari 2017 (i.p.v. 18 januari!) gaat Café Doodgewoon West-Brabant het onderwerp ‘Euthanasie en de Levenseindekliniek’ behandelen. Wie komen voor euthanasie  in aanmerking? Wat is de rol van de Levenseindekliniek? Hoe gaat dat in zijn werk?

De Stichting Levenseinde Kliniek (SLK) geeft euthanasie aan mensen met een euthanasieverzoek dat voldoet aan de wettelijke eisen, maar waar de behandelaar het verzoek niet kan honoreren.

Simon van Hemsbergen - huisarts in Willemstad - is ook arts bij SLK. Hij houdt een presentatie  over  zijn  werk  voor  de  SLK.  Het  verhaal  van  Simon  duurt,  met mogelijkheid van vragen tussendoor, ongeveer een uur. Na de pauze gebruiken we de resterende tijd voor discussie en staan we nog even stil bij het meest recente wetsontwerp van de minister en D66.

Na afloop is er ruimte en tijd om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. De toegang is gratis.  

De website van de Stichting Levenseindekliniek: www.levenseindekliniek.nl

Datum: 9 februari 2017

Tijd: 19.30 - 21.30 uur - zaal open vanaf 19.00 uur

Locatie: De Binnentuin van TWB, Belder 2-4, 4704 RK in Roosendaal

Waarom Café Doodgewoon West-Brabant? Aan de hand van thema-avonden willen we formele en informele zorgverleners met elkaar in contact brengen, ervaringen rondom palliatieve zorg uitwisselen. Ook geïnteresseerden in de palliatieve zorg en mantelzorgers zijn welkom.

Voor toekomstige onderwerpen zie www.doodgewoonwestbrabant.nl

Aanmelden hoeft niet maar mág wel: cafe@doodgewoonwestbrabant.nl 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door