De notaris

Centrum voor Wonen & Zorg DE Brink
Melis Stokelaan 5
4707 HP Roosendaal
Nederland

Alzheimer Café Roosendaal Maandag 19 maart 2018

U wordt van harte uitgenodigd op maandag 19 maart a.s. het Alzheimer Café Roosendaal te bezoeken. Uiteraard is ook uw partner, zoon/dochter, vriend(in) of kennis van harte welkom.
Vanaf 19.00 uur verwelkomen wij u graag.
Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Gastspreker: Mw. Mr. M. van Kreij

Notaris te Roosendaal

Als men ouder wordt en/of met dementie in aanraking komt, is het raadzaam om zaken te regelen. Mensen met dementie verliezen steeds meer de grip op de wereld. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de gevolgen van hun handelen niet meer overzien. Er kunnen dan problematische situaties ontstaan, zoals b.v. financieel misbruik, als het beheer over geld en goederen niet (goed) is geregeld.

Het is voor iedereen van belang, tijdig na te denken over wat allemaal vastgelegd kan en/of moet worden voor later. Alles wat u belangrijk vindt, kan opgenomen worden in het

levenstestament. Bespreek met een deskundige uw wensen en regel zaken rondom zorg, welzijn en financiën. Wacht niet tot het te laat is!

Mw. Van Kreij geeft deze avond uitleg over volmacht, levenstestament, mentorschap, onderbewindstelling, ondercuratelestelling, schenkingen, etc.

 

 

Deze activiteit maakt deel uit van