Dementie en gedragsveranderingen

Steunpunt voor Ouderen Saint louis
Aloysiushof 70
4731PL Oudenbosch
Nederland

 

Bijeenkomst: maandag 5 maart 2018.

U wordt van harte uitgenodigd op maandag 5 maart a.s. het Alzheimer Café Halderberge te bezoeken. Uiteraard is ook uw partner, zoon/dochter, vriend(in) of kennis van harte welkom.

Vanaf 19.00 uur verwelkomen wij u graag.
Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Gast

José Nobel, casemanager dementie

Thema: Dementie en gedragsveranderingen

Bij dementie denken we vooral aan geheugenstoornissen, maar deze veroorzaken maar ten dele de problemen in het dagelijks functioneren. Naast de zogenaamde cognitieve stoornissen zijn er ook veranderingen in het gedrag. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de persoon die het treft, maar ook voor diens omgeving.

Volgens schattingen vertoont 80 tot 90 procent van mensen met dementie regelmatig onbegrepen gedrag. Het gaat hier om alle gedragingen van de persoon met dementie, die door de omgeving- en vaak vooral ook door de persoon zelf- als moeilijk worden ervaren. Veel onbegrepen gedrag is afhankelijk van de situatie, het karakter van de persoon en de mensen eromheen. Van onbegrip naar begrip is de eerste stap in de omgang met onbegrepen gedrag.

Casemanager José Nobel gaat met u in gesprek over onbegrepen gedrag en geeft u handreikingen hoe hier mee om te gaan

De volgende bijeenkomsten zijn op maandag:

9 april 2018 : Communicatie

7 mei 2018 : Zo lang mogelijk thuis

Deze activiteit maakt deel uit van