Ga direct naar de contentGa direct naar de content

ACR Bergen op Zoom

Alzheimer Café Bergen op Zoom

Alzheimer Café Bulletin Bergen op Zoom

Juli 2023 – Nr. 7

Beste mensen,

De maand juli, beter bekend als de hooimaand, loopt alweer teneinde. Velen in onze omgeving hebben hun handen vol aan de voorbereidingen om op vakantie te gaan of zijn al weg. Heeft u er wel eens bij stilgestaan wat het begrip zomervakantie inhoudt? Veel mensen denken dat de oogst in augustus tot het ontstaan van de zomervakantie zou hebben geleid, waarbij de kinderen van de boeren ingezet konden worden bij de oogst, maar dat klopt niet. In Nederland is men al rond 1830 begonnen met het invoeren van de zomervakantie, omdat men vond dat de kinderen een langere rustperiode nodig hadden. Daarbij kwam in de jaren 60 ook nog eens de lesvrije zaterdag en kon men lange weekenden gaan houden. Hoe beleefde u eigenlijk uw vakanties vroeger? Het is echt een mooi onderwerp om er samen met de persoon met dementie eens herinneringen over op te halen. Op de fiets met de tent naar de boerderij; voor de eerste keer zonder ouderlijk toezicht op vakantie; met vriendinnen of je vriendje naar zee. Tienertoeren of gewoon als je van huis uit een gezinsabonnement had voor de speeltuin of het zwembad, bracht je daar je vakantie door. Voor velen was het ook de periode van vakantiebaantjes om een zakcentje bij te verdienen. Aardbeien of boontjes plukken of werken in de supermarkt. Genoeg stof om herinneringen op te halen. Haal er de foto’s eens bij. Terwijl ik dit opschrijf is de Nijmeegse Vierdaagse alweer ten einde en rijdt de Tour de France ook naar de finish dag in Parijs, waarna in de diverse plaatsen de criteriums en volkskoersen gaan rijden. Moerenhout, Acht van Chaam en de Draai van de Kaai zijn publiekstrekkers en men zorgt voor het nodige volksvermaak. Ook is men al volop bezig met het opbouwen van de Tilburgse kermis, die vanaf 22 tot en met 31 juli draait. Vanaf 28 tot en met 31 juli hebben we weer de jaarlijkse sfeervolle Krabbenfoor.

Aandacht:

Het leidmotief dit jaar is “Samen aan Tafel”. Wij in Bergen op Zoom hebben ervan gemaakt: “Dementie in je buurt; Samen aan tafel”. De filosofie hierachter zit hem in het feit dat we allemaal te maken krijgen met dementie in onze omgeving en als je er mee te maken krijgt, blijf er dan niet mee lopen en ga “samen aan tafel” om het bespreekbaar te maken en vooral te delen waar je tegen aanloopt of waar je ondersteuning in wenst.

Terugblik:

In de zogenaamde komkommertijd is het goed om terug te kijken wat we samen in de gemeente bereikt hebben. Ja, samen!

Trots? Jazeker - Want we doen wat we beloven. Terugblikkend op afgelopen half jaar kunnen we trots zijn op de manier hoe we ons als Café ontwikkeld hebben. We hebben een goede werkgroep en groep vrijwilligers die zich inzetten om het steeds goed te laten verlopen. Over de zes georganiseerde café avonden mochten we 273 bezoekers ontvangen in het zorgcentrum Het Nieuwe ABG, wat ons steeds gastvrij ontving. De bibliotheek Bergen op Zoom was tijdens de meeste avonden aanwezig met materiaal en geheugenkoffers die bij het onderwerp pasten. Samen met de werkgroep Dementievriendelijke Gemeente Bergen op Zoom organiseerden we ook Café gerelateerde activiteiten, denk aan ontmoetings- en doe bijeenkomsten (Vastenavond/natuurbeleving). Gemiddeld waren hier resp. ruim 100 en 50 bezoekers. De lezing over de Maria Ommegang hebben we helaas moeten afzeggen in verband met het extreem warme weer. Ook sloten we aan bij de Inspiratiemarkt voor Mantelzorgers in wijkcentrum het Fort met een stand, waar we vele bezoekers een met informatiemateriaal gevulde tas meegaven. Voor de sluiting waren we door onze voorraad van 275 stuks heen. Er zijn op uitnodiging door Martien en ondergetekende en in samenwerking met betrokkenen van het Café diverse informatie en voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. Zoals gezegd gaan we voor kwaliteit binnen het café. We zijn er erg trots op dat we nu een vaste groep bezoekers hebben die groeiend in aantal is. De groep bestaat uit ongeveer 15 echtparen waarvan de partner belast is met dementie. Deze groep voelt zich opgenomen, veilig en gehoord in het café, omdat de ruimte geboden wordt actief mee te doen. Er zijn ook beroepskrachten aanwezig van tanteLouise en Thuiszorg West- Brabant, die vanuit hun deskundigheid te raadplegen zijn. De informatietafel is kritisch onder de loep genomen. Er wordt selectiever en overzichtelijker materiaal aangeboden. De bibliotheek sluit daar steeds prima bij aan. Om toch betrokken en in beeld te blijven brengen we maandelijks ons Alzheimer Café bulletin Bergen op Zoom uit met terugblik, vooruitblik, lokale activiteiten, ontwikkelingen en aankondigingen. Uit de mondelinge en indirecte reacties wordt het bulletin op prijs gesteld.

Samenwerking en afstemming met het Odensehuis Bergen op Zoom loopt prima. Tijdens de vakantieperiode willen we voor u bereikbaar en aanspreekbaar blijven. Op de volgende maandagochtenden is er het inloop Alzheimer Café/ Odense huis van 10.00 tot 12.00 uur op 17-24 en 31 juli en 14-21 en 28 augustus. U bent welkom. Het bezoekersaantal van het Odensehuis is groeiende en heeft ertoe geleid dat het ook op de vrijdagmiddag geopend is van 13.30 -15.30 uur.

De werkgroep Dementie Vriendelijke Verenigingen Bergen op Zoom: Is het succesvol initiatief “Maatjestennis “gestart, waarbij mensen die belast zijn met geheugenklachten en of dementie (persoon zelf/mantelzorger) uitgenodigd worden een balletje te komen slaan. Beide tennisverenigingen stellen hun banen beschikbaar op de 1e dinsdag (LTC De Zoom) en 3e donderdag van de maand (SMASH). Men is in bespreking met de Jeu de Boules club Petangeske om een dergelijke activiteit op te gaan zetten.

Vooraankondiging activiteiten Wereld Alzheimer Week en Dag 2023. We zijn volop bezig om in de week van 18 t/m 25 september invulling te geven aan een programma over deze week. Verspreid over diverse dagen en locaties binnen de gemeente worden er activiteiten georganiseerd. Zie bijgesloten vooraankondiging. Half augustus meer hierover.

Najaar: De volgende data en onderwerpen staan vast:

Maandag 25 september (middag) : in Het Nieuwe ABG, 20-jarig bestaan (voor besloten doelgroep)

Maandag 23 oktober (avond) : regulier Alzheimer Café in Het Nieuwe ABG. Onderwerp: Domotica en Foutloos leren, ook in het proces bij dementie. Deborah Lugthart, geriatrisch consulent van tanteLouise is gastspreker.

Maandag 27 november (avond) : regulier Alzheimer Café in Het Nieuwe ABG. Onderwerp: Muziek- het effect van muziek bij dementie door Jan de Koster, muziektherapeut bij tanteLouise.

Maandag 18 december (avond) : Sfeeravond, wat te doen met de feestdagen. Muziektrio en bibliotheek Bergen op Zoom, onder het genot van een hapje en drankje kan er gedanst worden.

Noteert u ze? U krijgt nog aparte uitnodigingen.

Gereserveerd: In het najaar gaan we nog op werkbezoek naar het bedrijf Ricoh/DHL. Naast een rondleiding in het bedrijf zal ons tevens een gezellige middag aangeboden worden.

PS: WijZijn Traverse Groep wijst ons op top 10 gratis zomeractiviteiten.

1) Picknick in het park. 2) Strand of meer bezoek. 3) Natuurwandeling. 4) Stadswandeling. 5) Culturele activiteit. 6) Fiets of Autotochtje. 7) Openbare bibliotheek. 8) Sterrenkijken. 9) Sport en of Spelactiviteit in park of bos: door jeugd of anderen. 10) Plaatselijke evenementen.

Enkele jaren geleden ben ik eens begonnen dorpen en steden te bezoeken die ik jaren niet meer bezocht had en vooral de kleine gehuchtjes. Ook een aanrader, een gezinsactiviteit waar vele herinneringen opgehaald kunnen worden, is het Karrenmuseum in Essen (België) open van dinsdag tot en met zondag.

Dementielijn (Alzheimertelefoon): Een hulplijn voor een luisterend oor of gesprek. Tussen 9.00 en 23.00 uur dagelijks te bereiken op het gratis nummer: 0800-5088.

Wij zullen u tussendoor nog via de mail/post berichten over diverse zaken. Wilt u reageren? [email protected]

Overbodig om te melden, maar toch. Zorg dat u komende (vakantie) periode in beeld en contact blijft met uw kinderen, kleinkinderen, familie en omgeving. We moeten oog blijven houden voor elkaar!

Het volgende bulletin over de maand augustus verschijnt in de laatste week van augustus.

ACR Bergen op Zoom

Werkgroep Alzheimer Café Bergen op Zoom

06 34540835 - (Martien van Leeuwen, belangenbehartiger)

06 21971470 - (Raymond van Oosterbos, coördinator)

ACR BOZ vakantie 01