Wereldalzheimerdag impressie Bergen op Zoom

Wereldalzheimer Week Bergen op Zoom 2017.

Afgelopen maandag 18 september werd het startsein gegeven voor een aantal activiteiten tijdens deze week. Het thema van het maandelijkse cafe was dementievriendelijke gemeenschap.Er is bewust gekozen om in deze week van de locatie en het tijdstip af te wijken. Dementie ..Alzheimer ..we krijgen er aĺlemaal mee te maken. En waar kun je beter stilstaan bij dit onderwerp dan midden in de gemeenschap. We hebben toepasselijk gekozen voor "het moederhuis van de herinneringen" het museum..het Markiezenhof . Raymond van Oosterbos coordinator van het Alzheimercafe Bergen op Zoom heette de 60 tal bezoekers (30 mensen met dementie vergezeld van hun mantelzorgers /bekeiders) hartelijk welkom in de hofzaal onder het genot van een kop koffie/thee met een versnapering. Hij memoreerde het feit dat  het instituut Alzheimer Cafe 20 jaar bestaat in Nederland.Maar ook dat dementievriendelijke gemeenschap meer vraagt dan een paar kreten op papier. Na een ludieke actieve opening van de week met alle aanwezigen kreeg wethouder Mw Yvonne Kammeijer het woord om in te spelen :hoe Bergen op Zoom verdere ontwikkelingen ziet in het dementievriendelijker worden van de gemeenschap.  Vervolgens zijn de bezoekers onder begeleiding van medewerkers van het Markiezenhof rondgeleid waarbij vele "herinneringen" opgehaald werden in en rond het Bergse.

Tevens heeft men deelgenomen aan een workshop zilverpoetsen terwijl andere bezoekers de stoute schoenen aantrokken om toch op de zolderverdieping het kermismuseum te bezoeken .Bij terugkomst in de hofzaal s werden de bezoekers getrakteerd op een optreden van het koor van tante Door .. van oud hollandse liedjes tot echt bergse meziek en vastenavond meziek . Dit onder het genot van een hapje en een drankje.  Tevreden ..moe en voldaan is de middag afgesloten onder dankzegging van de Lionsclub Bergen op Zoom en het Markiezenhof die dit evenement mogelijk maakten . Een impressie van enkele fotos

Foto-impressie Wereld Alzheimerweek 2017

Alz 1-6.png
Alz 1-5.png
Alz 1-4.png
Alz 1-3.png
Alz 1-2.png
Alz 1-1.png

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door