Afscheid van twee bestuursleden

Afscheid van twee bestuursleden

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Wilco Toepoel en onze voorzitter Maaike Santema-Boelens. Natuurlijk hebben we daarbij een mooie bos bloemen overhandigd.

Actief

Wilco is sinds 2008 actief geweest voor Alzheimer Nederland. Voor de afdeling West-Friesland heeft hij belangrijk werk verricht als penningmeester en als bestuurslid belangenbehartiging. Ook ontvingen we regelmatig krantenberichten van hem die betrekking hadden op mensen met dementie en hun naasten.

Maaike is actief geweest vanaf 2011, onder andere als vrijwilliger bij het Alzheimer Café Enkhuizen. Vanaf 2012 zat ze in het bestuur van de afdeling West-Friesland en in 2014 is ze voorzitter geworden. Ook deed ze de coördinatie van de lotgenotengroepen. Ze hanteerde een ontspannen manier van vergaderen waarbij iedereen zijn of haar zegje kon doen. Dat hebben we bijzonder gewaardeerd.

Hartelijke dank

We willen Maaike en Wilco hartelijk bedanken voor al het goede werk dat zij voor onze afdeling hebben verricht. Bij het afscheid zei Maaike dat ze de afdeling West-Friesland ziet als een afdeling die zich niet graag bezighoudt met allerlei administratieve rompslomp, maar als een afdeling die opkomt voor mensen; de mensen met dementie en hun naasten. En dat blijven we doen!

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door