Samenvatting

Zorgbelasting van mantelzorgers

 • 65% van de mantelzorgers zorgt dag en nacht of dagelijks voor de naaste (landelijk 52%).
 • 48% voelt zich sterk belast (tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast) (landelijk 53%).
 • 63% voelt zich zwaarder belast sinds de coronacrisis (landelijk 61%).

Sociale leven van mantelzorgers

 • 35% van de mantelzorgers heeft minder sociale contacten dan voorheen (landelijk 38%). Bij 13% is de kwaliteit van de sociale contacten verslechterd (landelijk 23%).
 • 10% voelt zich eenzaam (landelijk 12% en in de algemene Nederlandse bevolking 9%).
 • Bij 47% komt de zorg vooral op hen neer (landelijk 48%).
 • 86% zegt dat de directe omgeving meestal hulp biedt wanneer zij daar om vragen (landelijk 81%).
 • 37% krijgt ongevraagd hulp vanuit hun sociale omgeving (landelijk 35%).
 • 90% geeft aan dat hun directe omgeving voldoende begrip toont voor de situatie van hun naaste (landelijk 80%).

Professionele ondersteuning en zorg

 • ​​​​​Meest gebruikte vormen van professionele ondersteuning en zorg binnen uw regio:
 1. Casemanagement dementie (89%)
 2. Informatie en voorlichting (63%)
 3. Hulp bij het huishouden (47%)
 • Meest noodzakelijke vormen van ondersteuning en zorg om het thuis vol te kunnen houden:
 1. Casemanagement dementie (78%)
 2. Hulp bij het huishouden (39%)
 3. Groepsactiviteiten voor mijn naaste (28%)
 • 73% van de mantelzorgers voelde zich redelijk tot erg ondersteund (landelijk 72%).
 • 36% voelt zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten door organisaties die de mantelzorger en/of diens naaste ondersteuning en zorg bieden (landelijk 19%).

Diagnose en zorgplanning

 • 64% van de mantelzorgers van een naaste bij wie de diagnose dementie gesteld is, vindt dat dit op tijd is gebeurd (landelijk 65%).
 • 73% voelde zich voorbereid op gedragsveranderingen bij hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 59%).
 • 54% voelde zich voorbereid op de (toekomstige) verhuizing van de naaste naar een zorginstelling (landelijk 50%).
 • 63% voelde zich voorbereid op mogelijke gezondheidsproblemen van hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 55%).
 • 61% voelde zich voorbereid op het overlijden van de naaste (landelijk 46%).

Waardering voor ondersteuning en zorg

 • Mantelzorgers waarderen het totale aanbod aan ondersteuning en zorg met gemiddeld een 7,3 (landelijk 7,2 op basis van ongecorrigeerde data).

Waardering casemanager dementie

 • 95% van de mantelzorgers van een thuiswonende naaste, geeft aan dat zij begeleiding krijgen van een casemanager (landelijk 89%).
 • 36% is niet gewezen op hun recht op een casemanager (landelijk 29%).
 • De huisarts neemt in 31% van de gevallen het initiatief om casemanagement te starten (landelijk 35%), de mantelzorger zelf in 14% van de gevallen (landelijk 25%).
 • 92% van de mantelzorgers zouden de casemanager aanbevelen (landelijk 82%).
 • 78% gaf aan afgelopen jaar één vaste casemanager te hebben gehad (landelijk 82%).

Waardering zorginstelling

Helaas is in deze regio de respons op dit onderdeel niet hoog genoeg om de resultaten te kunnen weergeven.

Achtergrond van de mantelzorgers

 • 67% is vrouw (landelijk 68%), 33% is man (landelijk 32%).
 • 35% is jonger dan 65 jaar (landelijk 53%), 63% is tussen de 65 en 84 jaar (landelijk 45%) en 2% is 85 jaar of ouder (landelijk 2%).
 • 6% heeft een alleenwonende naaste (landelijk 26%), van 61% woont de naaste samen met henzelf of iemand anders (landelijk 54%), 22% heeft een naaste die in een zorginstelling woont (landelijk 21%).
Deze pagina maakt deel uit van