Juridische zaken en dementie - ONDER VOORBEHOUD

Juridische zaken en dementie - onder voorbehoud

Door het coronavirus is het nog niet duidelijk hoe de bijeenkomsten van het Alzheimer Café Hoorn door zullen gaan. Mogelijk wordt het een digitale live bijeenkomst, hoewel we natuurlijk hopen weer echt bij elkaar te kunnen komen. We raden u aan deze website, de berichten in de krant of onze facebookpagina in de gaten te houden.

Natuurlijk kunt u ook de video-opnames van ons Digitale Alzheimer Café bekijken. We hebben er tien bij elkaar gezet. Het is een bron aan informatie.

Naar de video's

Het thema van het Alzheimer Café Hoorn van woensdagavond 18 augustus is: Juridische zaken en dementie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Zijn de zaken goed geregeld?
  • Wat kan ik nog regelen bij dementie?
  • Bewindvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Bos-Ruijer, e-mail e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl 

Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

 

Deze activiteit maakt deel uit van